Forskarsamarbete i Laxå ledde till Årets hållbara förskola: ”Fantastiskt roligt”

Sara Frödén.

Sara Frödén, lektor i pedagogik, har arbetat med ett forskningsprojekt på förskolorna i Laxå sedan 2019.

2019 inledde lektor Sara Frödén det praktiknära forskningsprojektet Hållbar och likvärdig skola på förskolorna i Laxå. Nu prisas en av skolorna, Jordgubben, som Årets hållbara förskola i Håll Sverige Rents rikstävling.
– Det här priset visar att praktiknära forskning är viktigt och kan bidra till utvecklandet av pedagogiska verksamheter, säger Sara Frödén.

Håll Sverige Rents motivering:

Förskolan Jordgubben i Laxå, Årets hållbara förskola 2021

För en hållbarhetsresa där barnen har varit delaktiga, haft inflytande och visat stort intresse för att lära sig om djur i sin närmiljö. För förskolans fina spridning av sitt arbete med lärande för hållbar utveckling genom ett forskningsprojekt med Örebro universitet, lokalmedia samt till andra förskolor i kommunen.

Nyligen anordnade Håll Sverige Rent en prisceremoni på Tekniska Museet i Stockholm och där stod det klart att förskolan Jordgubben i Laxå vinner priset Årets hållbara förskola 2021. I motiveringen nämns bland annat ett forskningssamarbete med Örebro universitet.

– Jag har haft ett praktiknära forskningsprojekt i Laxå sedan 2019 och sedan dess tycker jag att det har skett en enorm utveckling i kommunens förskolor. Rektorn har tagit initiativ för att göra miljö- och hållbarhetsfrågor till en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet och göra förskolorna mer likvärdiga genom att använda Grön Flagg-certifieringen som ett redskap. Det har fungerat väldigt bra, säger Sara Frödén, som är lektor i pedagogik, undervisar på lärarutbildningen och driver flera praktiknära forskningsprojekt.

Genom åren har Sara Frödén både fungerat som ett stöd i processen genom att ge återkoppling och förslag på olika utvecklingsområden, men också bidragit med kunskap genom att vidareutbilda pedagogerna.

– Det här priset visar att eldsjälar behöver stöd från ledningen för att inte bränna ut sig och att det är viktigt att få med alla pedagoger på tåget. Det tycker jag att ledningen i Laxå har uppmärksammat och lyckats med. I dag är alla förskolor i Laxå Grön Flagg-certifierade och det känns jättekul att få ha bidragit till det.

Sara Frödén har även samlat in forskningsmaterial genom att följa förskolornas arbete, göra observationer och intervjua både pedagoger och barn.

– Som forskare har jag lärt mycket nytt, vi har haft ett bra ömsesidigt kunskapsutbyte och lärt av varandra i det här projektet. I min forskning tittar jag på utbildning för hållbar utveckling ur ett barnperspektiv. Hur kan vi rusta barnen så att de klarar av de klimatrelaterade utmaningar vi står inför? Jag håller på att analysera materialet just nu för att kunna skriva en slutrapport och sedan publicera mina resultat i artiklar.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Privat och Örebro universitet