This page in English

Sara Frödén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303439

Rum: F3226

Om Sara Frödén

Sedan 2012 arbetar Sara Frödén arbetar som lektor i pedagogik på Örebro universitet, där hon forskar och undervisar på lärarutbildningen. 

Forskning

Hennes tvärvetenskapliga bakgrund bidrar till ett brett forskningsintresse med flera olika inriktningar, ofta med en intersektionell ingång. Sammanfattningsvis så rör sig hennes forskning i skärningspunkten mellan plats, barn och mångfald, både på ett didaktiskt och genusteoretiskt plan. De senaste åren har hon även forskat om barns rättigheter och utbildning för hållbar utveckling med fokus på skolmåltiden och Grön Flagg-projekt i förskolan. Hon har deltagit i och varit projektledare för flera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt, varav det senaste handlar om att utveckla en modell för jämställd dansundervisning för de yngsta barnen i förskolan (se nedan för mer information).

Undervisning

Då Sara Frödén både arbetat och bedrivit forskning i förskolan så undervisar hon mestadels på Förskollärarprogrammet. Hon är excellent lärare och utvecklar kurser inom en rad områden, med en särskild kompetens i genus- och mångfaldsfrågor. Generellt sett har hon även ett intresse för högskolepedagogik och arbetar aktivt för en jämställdhetsintegrering i lärarutbildningen samt undervisar både om och i feministiska och (norm)kritiska pedagogiker.

Hon deltar även i Social Impact Lab på Örebro universitet sedan januari 2021. Där arbetar hon med att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utemiljöer för skolor,  förskolor och fritidshem.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Frödén, S. & Quennerstedt, A. (2020). The child as a gendered rights holder. Childhood, 27 (2), 143-157.
Frödén, S. (2019). Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice. Ethnography and Education, 14 (2), 121-135.
Frödén, S. (2018). Lek utan könsbundna mönster. Förskoletidningen, 43 (2).

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Frödén, S. & von Wright, M. (2017). The Waldorf Kindergarten. I: Marilyn Fleer & Bert van Oers, International Handbook of Early Childhood Education (ss. 1401-1420). . Springer Berlin/Heidelberg.

Konferensbidrag

Frödén, S. & Rosell, A. (2018). An imaginative Space?: An Ethnographic Study of Toys in a Waldorf Preschool. Konferensbidrag vid International Toy Research Associaltion 8th World Conference. Toys and material culture. Hybridisation, Design and Consumption. Sorbonne Paris Cité University, Paris, France, July 11-13, 2018.
Frödén, S. (2014). "Kommer det här med genus på tentan?": Makt, inflytande och deltagande i seminarier på lärarutbildningen. Konferensbidrag vid G14 Makt, kunskap och kritik. Genusforskarkonferens, Umeå, Sweden, November 26-28, 2014.

Övrigt