This page in English

Sara Frödén

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303439

Rum: F3226

Om Sara Frödén

Sedan 2012 arbetar Sara Frödén som lektor i pedagogik på Örebro universitet, där hon forskar och undervisar på lärarutbildningen. 

Forskning

Hennes tvärvetenskapliga bakgrund bidrar till ett brett forskningsintresse med flera olika inriktningar, ofta med en intersektionell ingång. Sammanfattningsvis så rör sig hennes forskning i skärningspunkten mellan plats, barn och mångfald, både på ett didaktiskt och genusteoretiskt plan. De senaste åren har hon även forskat om barns rättigheter och utbildning för hållbar utveckling med fokus på skolmåltiden och gröna lekmiljöer i skola och förskola. Hon har bedrivit flera praktiknära forskningsprojekt - och utvecklingsprojekt, där hon bland annat utvecklat en modell för jämställd dansundervisning för de yngsta barnen i förskolan.

Undervisning

Då Sara Frödén både arbetat och bedrivit forskning i förskolan så undervisar hon mestadels på Förskollärarprogrammet. Hon är excellent lärare och utvecklar kurser inom en rad områden, med en särskild kompetens i genus- och mångfaldsfrågor. Generellt sett har hon även ett intresse för högskolepedagogik och arbetar aktivt för en jämställdhetsintegrering i lärarutbildningen samt undervisar både om och i feministiska och (norm)kritiska pedagogiker.

Hon deltar även i Social Impact Lab på Örebro universitet sedan januari 2021. Där arbetar hon med att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utemiljöer för skolor,  förskolor och fritidshem.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt