Forskning för att motverka skador av inkontinens hos patienter

Dimitri Beeckman med Prismahuset i bakgrunden

Risken för att huden skadas av inkontinens är stor. Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap, har fått 2,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att ta fram ett verktyg för att förhindra skador hos sjukhuspatienter med inkontinens.

– Hos var fjärde av dessa patienter leder inkontinensen till sår, smärta, klåda och sveda. Dessutom uppfattas problemen av många som genanta, säger Dimitri Beeckman, som är specialiserad på forskning om skador på huden.

Inkontinens drabbar mellan fyra och åtta procent av världens befolkning, mest äldre, och påverkar i olika utsträckning 40 procent av alla kvinnor. Mer än var sjunde kvinna över 70 år är drabbad. När huden kommer i kontakt med urin och avföring under längre tid så blir den mjuk, skrynklig och mottaglig för infektioner. När huden åldras blir den också tunnare och mer känslig.

Hudskador varierar från mild rodnad till sår, en del med infektioner som är svåra att behandla, så kallad inkontinensassocierad dermatit (IAD). Upp mot var fjärde patienterna med inkontinens på svenska sjukhus får skador.

Målet med projektet ARCADIA study: assessing the risk of skin damage in incontinent patients är att utveckla och utvärdera ett verktyg för att hjälpa sjuksköterskor och läkare att identifiera patienter på sjukhus med ökad risk för att utveckla IAD. Kunskap om riskfaktorer är avgörande för att kunna förebygga och välja rätt behandlingsmetoder.