This page in English

Fortsatt arbete hemifrån för universitetets anställda

Örebro universitet exteriört, Novahuset.

De flesta anställda vid Örebro universitet kommer att arbeta hemma en tid till.
Den fortsatt höga smittspridningen i samhället gör att perioden med arbete hemifrån förlängs till och med den 31 maj.

(Artikeln har uppdaterats 210216 efter nytt beslut om att arbeta hemifrån i första hand till med 210531.)

Regeringen har gett i uppdrag till de statliga myndigheterna, inklusive universiteten, att se till att enbart personal som måste vara på plats på jobbet är det. Övriga ska arbeta hemifrån för att inte öka risken för smittspridning.

Regeringens första beslut gällde två veckor i taget men Örebro universitet valde att förlänga perioden med arbete hemifrån, för att ge medarbetarna möjlighet att planera med framförhållning.

I februari förlängde regeringen perioden för hemarbete till och med den 31 maj 2021.

– Nu ser vi att vaccinprogrammet snart börjar rulla ut på allvar. Då är det viktigt att vi visar uthållighet i väntan på vaccinet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Vill tillbaka till campus

Sedan tidigare sker den stora majoriteten av undervisning och examinationer för studenter på distans, minst fram till slutet på vårterminen.

Nu förlängs också perioden med arbete hemifrån för de flesta personalgrupper i första hand till och med den 31 maj.

– Vi vill förstås komma tillbaka till både närvaro, undervisning och examinationer på campus. Det kommer antagligen att ske successivt, och så snart det är möjligt kommer nya beslut om mindre skarpa restriktioner att fattas, säger Johan Schnürer.

Vissa grupper undantas

Ett mindre antal anställda undantas också i fortsättningen från beslutet. Det handlar bland annat om personal som måste vara på sin arbetsplats för att utföra sitt arbete. Det kan också handla om att det inte finns förutsättningar för att arbeta i hemmet av andra skäl.

Lärare och forskare kan närvara på campus i samband med undervisning eller examination och vid moment där det krävs för att forskningen ska gå att genomföra.

Undantag från hemarbete kan förekomma i begränsad utsträckning efter beslut av närmaste chef i samråd med närmast överordnad chef. 

– Vi vet att det finns en del som har svårt att arbeta i hemmet. För de flesta fungerar det någorlunda väl, men det finns de som av olika skäl får problem. Då är det viktigt att man tar kontakt med sin chef för att gemensamt hitta en lösning, säger Johan Schnürer. 

FAKTA: Personal som undantas från regeln om hemarbete

 • Växel och reception 
 • Registratur, arkiv
 • IT-/AV-support 
 • Lokalvård, vaktmästeri, gods, posthantering 
 • Examen, antagning 
 • Tentamensadministration, Infocenter  
 • Lönehantering 
 • Redovisningsservice 
 • Housing office (vid eventuell ankomst av internationella studenter)  
 • Viss personal vid universitetsbiblioteket
 • Säkerhet  

(Grupperna undantas för att kunna upprätthålla myndighetsfunktionen och nödvändig grundläggande service.)