This page in English

Fortsatt digital undervisning hela vårterminen vid Örebro universitet

Solen tittar fram bakom Örebro universitets vita byggnader. I förgrunden syns Novahuset, med en stor skylt på fasaden där det står Örebro universitet.

Studenterna vid Örebro universitet kommer att få sin undervisning via datorn ett tag till. Perioden med digital undervisning på distans som huvudregel förlängs nu fram till sommaren för att undvika spridning av covid-19.

Den digitala undervisningen på distans vid Örebro universitet kommer att fortsätta terminen ut.
– Vi längtar efter att välkomna våra studenter tillbaka till campus. Men som coronasituationen ser ut går det troligtvis inte att göra det den här terminen, säger rektor Johan Schnürer.

De stora undervisningssalarna på Örebro universitet har stått tomma sedan november förra året.

Undervisningen har istället, med några få undantag, skett digitalt på distans.

Det tidigare beslutet att ha digital undervisning till och med den 28 mars förlängs nu. Spridningen av covid-19 har inte avstannat på ett sätt som gör det möjligt att återvända till campus.

– Vi ser inte att våra studenter kommer att hinna få vaccin under de närmaste månaderna. Då måste vi ta vårt ansvar och fortsätta med det mesta av undervisningen digitalt. Vi vill inte bidra till att smittan fortsätter spridas, säger Johan Schnürer.

15 000 studenter påverkas

Beslutet påverkar de runt 15 000 studenterna och många av de drygt 1 500 anställda vid Örebro universitet. Det har tagits efter samråd med prefekter, dekaner och universitetets centrala krisledning, där bland annat Örebro studentkår är representerad.

– Vi har hela tiden en beredskap för att kunna börja öppna campus igen med relativt kort varsel. Men som situationen ser ut nu är det alltså fortsatt digital undervisning som gäller en tid till, säger Johan Schnürer.

Även i fortsättningen kommer att det att finnas undantag från huvudregeln att undervisning och examination ska ske digitalt på distans.

Säkerhetsåtgärder sätts in

Viss undervisning, som till exempel moment som kräver tillgång till ett laboratorium, kan genomföras efter särskilt tillstånd från prefekt. Även examinationer kan i undantagsfall genomföras på plats. Det gäller bland annat för konstnärliga examinationer, laborationer eller tentamen som av rättssäkerhetsskäl behöver genomföras på campus. För alla sådana undantag krävs att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra smittspridning. Till exempel genomförs salstentamen numera på ett helt annat sätt än för ett år sedan.

Det nya beslutet om fortsatt digital undervisning i största möjliga utsträckning gäller till och med den 6 juni 2021, om inte smittspridningen avstannar kraftigt.

– Det är förstås tråkigt att behöva ge det här beskedet. Vi är många som saknar den situation vi hade för ett år sedan, med ett campus som myllrade av liv. Samtidigt ger det här beslutet våra studenter och lärare nu möjlighet att i tid börja planera för resten av terminen, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Text och foto: Jesper Mattsson

FAKTA: Då infördes digital undervisning på distans

Den 13 mars 2020 fattade rektor beslut om att införa en stark rekommendation att bedriva undervisning och examinationer digitalt på distans vid Örebro universitet. Veckan efter blev det en huvudregel för all undervisning. Då hade många andra nya corona-bestämmelser redan införts, som stopp för tjänsteresor till andra länder och hemkarantän för medarbetare som varit utomlands.

Efter att smittspridningen avtagit under sommaren, genomfördes en försiktig öppning av campus vid höstterminsstarten 2020. Nya studenter var prioriterade för undervisning på campus, medan många andra fortsatte digitalt på distans för att inte trängsel skulle uppstå.

När en snabb smittspridning började upptäckas i Örebrotrakten i november infördes särskilda restriktioner för länet.  Ett beslut fattades då genast om att återgå till digital undervisning på distans som huvudregel. Beslutet har sedan förlängts och gäller nu hela vårterminen 2021.