Framstående amerikansk AI-analytiker besökte Örebro universitet: ”Vi har mycket gemensamt”

Under torsdagen var Raj Madhavan gäst i seminarieserien AI@ORU, som leddes av Susanne Skagersten. Han föredrags handlade om utmaningarna med AI och policyutveckling.

Under torsdagen var Raj Madhavan gäst i seminarieserien AI@ORU, som leddes av Susanne Skagersten. Hans föredrag handlade om utmaningarna med AI och policyutveckling.

Internationellt samarbete är avgörande för att AI-system ska utvecklas på ett pålitligt och ansvarsfullt sätt. Det menar Raj Madhavan, analytiker vid USA:s utrikesdepartement, som ser möjligheter till ett djupare samarbete mellan USA och Sverige.
– Jag hoppas att mitt besök ska leda till fler kontakter och mer samarbete, säger Raj Madhavan.

I veckan har Örebro universitet haft besök av Raj Madhavan, en framstående analytiker som arbetar med policyfrågor vid USA:s utrikesdepartement. Madhavan är särskilt utsedd av USA:s ambassad att besöka Örebro universitet för att bidra med sina kunskaper om policyutveckling kopplat till AI-området.

I torsdags var Raj Madhavan gäst i seminarieserien AI@ORU för att tala om AI och policyutveckling. Utvecklingen av artificiell intelligens går snabbt och påverkar hela samhället. Det skapar i sin tur nya utmaningar inom både politik, samhälle, juridik, etik och geopolitik som inte har funnits tidigare. Därför, menar Raj Madhavan, är det helt nödvändigt att världens regeringar, civilsamhällen och näringsliv samarbetar för att avgöra var och hur AI passar in i befintliga lagar och regelverk och var det behövs nya regleringar.

– Internationellt samarbete är oerhört viktigt för att säkerställa att AI-system utvecklas och implementeras på ett pålitligt och ansvarsfullt sätt. Det är också viktigt att tillsammans motarbeta och möta missbruk av AI-teknologier för att skydda den nationella och ekonomiska säkerheten, säger Raj Madhavan och fortsätter:

– Vi har sett att vi har mycket gemensamt med Sverige när det gäller teknologi- och policy-utveckling och vi vill fortsätta att samarbeta med både regeringen och universiteten i Sverige.

USA vill att AI-utvecklingen går i linje med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter

I sitt föredrag berättade Raj Madhavan om hur USA:s regering arbetar för att främja utveckling av AI-teknologier i linje med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Vad gäller reglering av AI, menade Raj Madhavan att det är viktigt att hitta en balans mellan för lite och för mycket regler.

– De som stiftar lagar och regler vill ofta vänta för att se hur tekniken absorberas i samhället. Historiskt sett är det så det har fungerat med ny teknik. Det fanns till exempel ingen lag om att använda bilbälten när bilarna först lanserades, utan det kom i efterhand. Så länge regleringen kommer ikapp teknikutvecklingen så fungerar det.

– Givetvis finns det röda linjer, som exempelvis att använda ansiktsigenkänning för att övervaka medborgare, som ska förbjudas. Det är farligt att inte reglera alls, men det är heller inte bra att i förväg klassa AI-system som ”hög risk”. Det kan hindra innovation och göra så att viktig teknik inte kommer till nytta i samhället, säger Raj Madhavan.

”Det är upp till oss hur vi utvecklar, reglerar och använder AI”

Det finns många som är oroliga över hur utvecklingen av artificiell intelligens och robotar kommer att påverka samhället i framtiden. Till dem skickade Raj Madhavan några lugnande ord.

– Det är upp till oss hur vi utvecklar, reglerar och använder AI-system. Därmed har vi också makten att kunna dra tillbaka AI-system som vi inte vill ha. Det är vi människor som både kommer att kunna dra nytta av AI-systemen och förhindra deras negativa effekter.

Vad tar du med dig från ditt besök i Sverige och på Örebro universitet?

– För mig har det varit en ögonöppnare. Jag hoppas att mitt besök ska leda till fler kontakter och mer samarbete, säger Raj Madhavan.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Mia Lindström