Han får 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla matematik bakom datavetenskap

Andrii Dmytryshyn, matematikforskare, i en korridor

Andrii Dmytryshyn, matematikforskare, har fått 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla matematiska metoder för snabbare och mer exakta beräkningar.

Forskningen handlar om så kallade matrispolynom, som är matematiska objekt som användes i modelleringen av avancerade konstruktioner eller system inom datavetenskap.

 – Storleken på matrispolynomen växer snabbt när bakomliggande tillämpningar blir mer komplicerade. Det innebär att det krävs effektiva metoder för att anpassa beräkningarna, säger Andrii Dmytryshyn, biträdande lektor, satsningen vid Örebro universitet på yngre forskare. Förra året publicerade han en studie om just matrispolynom.

Projektet har namnet ELORA, en förkortning av den engelska titeln på projektet (Eigenstructures of LOw-RAnk matrix polynomials).

 – Elora är namnet på en huvudroll i filmen Willow som skulle skapa fred i världen. ELORA-projekt är lite mindre ambitiöst men det är bra att det förkortade namnet är positivt, säger Andrii Dmytryshyn.