This page in English

Andrii Dmytryshyn

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303554

Rum: T2121

Andrii Dmytryshyn
Forskningsämne

Om Andrii Dmytryshyn

Andriis forskningsintressen ligger inom matrisanalys och beräkningsmatematik. Innan han började som biträdande lektorvid Örebro universitet arbetade och studerade han i Umeå, Bordeaux (Frankrike), Padua (Italien) och Kiev (Ukraina).
 
Andrii tog emot SIAM Student Paper Prize 2015 (vilket är en av de stora utmärkelserna från Society for Industrial and Applied Mathematics). Han valdes ut som en av de 7 bästa kandidaterna för Householder Prize XX (Householder Prize är ett pris för den bästa avhandlingen i numerisk linjär algebra under en treårsperiod). Andrii var också LAA Early Career Speaker vid ILAS 2017 och inbjuden och plenary talare vid flera andra konferenser.
 
Andrii undervisar kurser om numeriska metoder för differentialekvationer, tillämpad matematik, matematisk reglerteori, matrisberäkningar och fallstudier i beräkningsmatematik.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Rapporter