Junior Faculty laddar för att samla unga forskare från hela Sverige

Styrelsen för Junior Faculty utanför Campus USÖ

Styrelsen för Junior Faculty: Samira Prado, James White, Naveed Ashgar, Vojtech Klézl och ordförande Carolin Zorell

Planen är klar - unga forskare i Sverige organiserade i Junior Faculty ska samlas i Örebro hösten 2022.
– Tillsammans har vi en möjlighet att påverka universitet, politiker och forskningsfinansiärer, säger Carolin Zorell, ordförande för Junior Faculty vid Örebro universitet.

Junior Faculty har funnits vid Örebro universitet sedan 2017 och i veckan fattade rektor Johan Schnürer beslut om fortsatt stöd.

– Junior Faculty ger unga forskare möjlighet att utvecklas tidigt i karriären.  Verksamheten skapar förståelse mellan olika discipliner och gör därmed hela universitetet starkare och bättre förberett på mångvetenskapliga utmaningar. Medlemmarnas mentorskap för doktorander är extra värdefullt, säger han. 

Carolin Zorell, lektor i statskunskap, ser ett stort värde i att samla unga forskare i Junior Faculty:

– Vi får möjlighet till nätverk och att få stöd. Det kan handla om råd hur du ska gå vidare i karriären, vilka organisationer som det är bra att vara med i – och hur du som ung forskare ska förhålla dig till de spänningar som finns inom akademin, säger hon.

Carolin Zorell kom till Örebro universitet 2019 som postdoktor i satsningen på Mat och hälsa, efter studier och forskning i bland annat Tyskland, USA och Storbritannien.

– För mig har Junior Faculty varit ett bra sätt att lära mig det svenska akademiska systemet, hur det fungerar på Örebro universitet och i det svenska samhället i stort, säger hon.

Mentorer på doktorander

De 124 medlemmarna i Junior Faculty vid Örebro universitet har under 2021 bland annat haft tillgång till att i olika former lära sig arbetsplanering, skriva ansökningar om forskningsanslag och hjälpa varandra med att skriva vetenskapliga artiklar – allt det som rör vardagen som ung forskare.

– Vi har också haft möten med erfarna forskare på Örebro universitet och kunnat vara mentorer för doktorander, ett uppdrag som vi vill utveckla som en del i att träna ledarskap, säger Carolin Zorell.

Förutom värdskapet för den nationella konferensen hösten 2022, ska Junior Faculty-medlemmar fördjupa samarbetet med Campus Grythyttan.

– Och så hoppas vi också att kunna mötas mer i verkligheten, säger Carolin Zorell.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson