This page in English

Carolin Zorell

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F2239

Carolin Zorell

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS)

Om Carolin Zorell

Carolin Zorell är en postdoktor i statsvetenskap och är involverad i universitetets tvärvetenskapliga program för mat och hälsa. I projektet undersöker hon förutsättningarna och dynamiken för politisk konsumtion, med särskilt fokus vid matkonsumtion och hållbarhet.

I sin forskning kopplar Carolin insikter från statsvetenskap, psykologi, sociologi och ekonomi för att få en bättre förståelse för om, när och på vilket sätt människor deltar i politiken. I synnerhet är hur kontext, självuppfattningar och umgänge påverkar politisk konsumtion och hållbart beteende. För detta ändamål använder hon en kombination av olika metoder, inklusive kvantitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer, experiment och jämförande metoder.

Innan hon började som postdoktor vid Örebro universitet studerade Carolin International Business vid University of Applied Sciences Pforzheim och Illinois Institute of Technology i Chicago (2006-2010), följt av en Master och doktorsexamen i statsvetenskap vid universitetet i Mannheim och Essex Universitet (2010-2016). Därefter arbetade hon som forskare i olika projekt vid fakulteten för samhällsvetenskap vid universitetet i Siegen (2016-2018) och som docent i politisk sociologi vid Mannheim universitet (2018-2019). Vidare har hon sedan 2018 varit forskningsassistent på Mannheim-centret för europeisk social forskning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

van Deth, J. W. & Zorell, C. (2019). Politischer Protest und Konsum. I: Thorsten Faas, Oscar W. Gabriel, and Jürgen Maier, Handbuch der politikwissenschaftlichen Einstellungs- und Verhaltensforschung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Manuskript