This page in English

Carolin Zorell

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: Y2Fyb2xpbi56b3JlbGw7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F2239

Carolin Zorell

Om Carolin Zorell

Jag är universitetslektor och docent i statskunskap och jag arbetar i flera forskningsprojekt där jag undersöker förutsättningarna och dynamiken för politisk konsumtion och, mer generellt, omvandlingen av konsumtion mot miljömässig hållbarhet. Jag fokuserar särskilt, men inte enbart, på matkonsumtion och hållbarhet.

I min forskning kopplar jag ihop insikter från statsvetenskap, psykologi, sociologi och ekonomi och använda dessa för att få en bättre förståelse för om, när och på vilket sätt människor agerar på ett eller annat sätt. Jag är särskilt intresserad av utredningen om hur sammanhang, självuppfattningar och influenser från kamratgrupper påverkar konsumentmönster och därigenom möjliggör eller hindrar omvandlingen av konsumtion mot miljömässig hållbarhet. För detta ändamål använder jag en kombination av olika metoder, inklusive kvantitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer, experiment och jämförande metoder.

Innan jag började som Postdoktor vid Örebro universitet i 2019, studerade jag International Business vid University of Applied Sciences Pforzheim och Illinois Institute of Technology i Chicago (2006-2010), följt av en Master och doktorsexamen i statsvetenskap vid universitetet i Mannheim och Essex Universitet (2010-2016). Därefter arbetade jag som forskare i olika projekt vid fakulteten för samhällsvetenskap vid universitetet i Siegen (2016-2018) och som docent i politisk sociologi vid Mannheim universitet (2018-2019). Vidare har jag varit forskningsassistent på Mannheim Centre for European Social Research.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript