This page in English

Carolin Zorell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F2239

Carolin Zorell

Om Carolin Zorell

Carolin Zorell är universitetslektor i statskunskap och involverad i universitetets tvärvetenskapliga program för mat och hälsa. I projektet undersöker hon förutsättningarna och dynamiken för politisk konsumtion, med särskilt fokus vid matkonsumtion och hållbarhet.

I sin forskning kopplar Carolin insikter från statsvetenskap, psykologi, sociologi och ekonomi för att få en bättre förståelse för om, när och på vilket sätt människor deltar i politiken. I synnerhet är hur kontext, självuppfattningar och umgänge påverkar politisk konsumtion och hållbart beteende. För detta ändamål använder hon en kombination av olika metoder, inklusive kvantitativa undersökningar, kvalitativa intervjuer, experiment och jämförande metoder.

Innan hon började vid Örebro universitet studerade Carolin International Business vid University of Applied Sciences Pforzheim och Illinois Institute of Technology i Chicago (2006-2010), följt av en Master och doktorsexamen i statsvetenskap vid universitetet i Mannheim och Essex Universitet (2010-2016). Därefter arbetade hon som forskare i olika projekt vid fakulteten för samhällsvetenskap vid universitetet i Siegen (2016-2018) och som docent i politisk sociologi vid Mannheim universitet (2018-2019). Vidare har hon sedan 2018 varit forskningsassistent på Mannheim-centret för europeisk social forskning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Schnaudt, C. , van Deth, J. W. , Zorell, C. & Theocharis, Y. (2021). Revisiting norms of citizenship in times of democratic change. Politics.

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

van Deth, J. W. & Zorell, C. (2019). Politischer Protest und Konsum. I: Thorsten Faas, Oscar W. Gabriel, and Jürgen Maier, Politikwissenschaftliche Einstellungs- und Verhaltensforschung: Handbuch für Wissenschaft und Studium. Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft.

Konferensbidrag

Zorell, C. (2020). Myths on Political Consumerism and the 'Real-World' - Shape of Sustainable Consumption. Konferensbidrag vid ECPR General Conference (Online, Virtual Event), August 24-28, 2020.
Zorell, C. (2020). Nudging or contagion? Theorizing on empirical observations regarding the pathways to (non‐)sustainable behaviour. Konferensbidrag vid SWEPSA Annual Conference (SWEPSA 2020), (Digital Conference), Sundsvall, Sweden, September 30 - October 2, 2020.

Manuskript