Knuts idé kan hjälpa miljarder – har hittat sätt att stoppa livshotande blödningar

Knut Fälker.

Ett problem inom vården är svårkontrollerade blödningar vid operationer av patienter som tagit mediciner som motverkar blodplättar. Forskaren Knut Fälker kan ha hittat en lösning.

Ett stort problem inom vården är svårigheten att kontrollera blödningar under kirurgi hos patienter som tagit läkemedel som motverkar blodplättar. Forskaren Knut Fälker kan ha kommit på en lösning och arbetar just nu på att förverkliga sin idé.
– Det är en livshotande situation och ett problem för flera tusen patienter i Sverige, och miljarder i världen, varje år, säger Knut Fälker.

Knut Fälker är forskare på hjärt- och kärlforskningscentret Cardiovascular Research Centre vid Institutionen för medicinska vetenskaper. I över 20 år har han intresserat sig för hur humana trombocyter (blodplättar) fungerar, aktiveras och hämmas.

Under ett samtal med Mats Dreifaldt, som är överläkare och enhetschef för Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, berättade Mats om de problem som kollegorna inom vården möter när de inte kan kontrollera blödningar under operation hos patienter som fått trombocythämmande läkemedel. Dessa läkemedel skrivs ut till patienter som överlevt en hjärtinfarkt eller stroke för att förhindra återfall.

Samtalet väckte en idé hos Knut Fälker. Han och hans kollegor kan nämligen ha stött på en lösning på problemet.

Sockermolekyl kan klumpa ihop blodplättar

– I våra resultat och med anledning av tidigare vetenskapliga rön har vi kunnat identifiera en grupp sockermolekyler (fucoidans) som, åtminstone i laboratoriet, kan aktivera och klumpa ihop trombocyter i närvaro av trombocythämmande substanser. Vi hoppas därför att dessa molekyler kan användas för att minimera eller stoppa blödningskomplikationer hos patienter som behöver akut kirurgi men som administrerats trombocythämmande läkemedel. Detta är en livshotande situation och ett problem för flera tusen patienter i Sverige, och miljarder i världen, varje år.

Knut Fälker vände sig till ORU Innovation för att få hjälp att ta sin idé vidare.

– De gav mig råd och stöd från idéens första dag. De hjälpte mig i frågor om patentering, marknadsanalyser och allt annat som noggrant måste övervägas och som jag inte var medveten om. Det är långt från idé till en produkt som kan användas på kliniken, med många steg och viktiga aspekter som jag som forskare inte kände till.

Driver projektet som ett interdisciplinärt samarbete

Knut Fälker fick även ekonomiskt stöd genom Innovationskontoret Fyrklövern och driver i dag projektet som ett interdisciplinärt samarbete mellan Örebro universitet, Linköpings universitet, Universitetssjukhuset i Örebro och Region Örebro län.

Samarbetet med innovationsstödsystemet inom ORU Holding hoppas han ska fortsätta, för att han ska kunna nå i mål med sin idé.

– Även om vi har en klar uppfattning om vägen att gå för att få en kliniskt användbar produkt på marknaden, återstår fortfarande en lång resa. Därför försöker jag nu tillsammans med ORU Holding hitta externa finansiärer för att ta projektet vidare.

Text: Jesper Eriksson