This page in English

Knut Fälker

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301254

Rum: X2220

Knut Fälker
Forskningsämne

Om Knut Fälker

Knut Fälker disputerade sin doktorsavhandling med titeln ”Activation and regulation of the extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK2) in human platelets”, genomfört vid Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle an der Saale, Tyskland, år 2005.

Därefter han varit anställd som postdoktor och forskare vid Disease Group Thrombosis & Angiogenesis, Section Molecular Biology and Biochemistry, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland, och vid Cardiovascular Inflammation Research Center (CIRC) vid fakulteten för hälsovetenskap, Linköpings universitet.

2013 började Knut på Örebro Universitets Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) som forskare knuten till Cardiovascular Research Centre (CVRC), som nu heter "Translationella Kardiovaskulära Forskningsgruppen".

 

Forskning och tillhörande uppdrag

Knut Fälkers forskning är inriktad på att förstå fysiologin hos mänskliga blodplättar (också benämnda trombocyter.) Blodplättar spelar en central roll i fysiologiskt hemostas, vilket är kroppens omedelbara svar på blodkärlsskada för att stoppa blödningen.

Däremot, under patofysiologiska förhållanden, såsom åderförkalkning, kan olämplig trombocytaktivering och bildning av trombocytproppar orsaka vaskulära ocklusioner vilket resulterar i hjärtinfarkt eller stroke, som enligt världshälsoorganisationen (WHO) är världens ledande orsaker till dödsfall.

Knuts forskning fokuserar därför undersökningen av olika trombocytreceptorer och anslutna signalvägar som är involverade i, eller bidrar till, aktivering och reglering av mänskliga trombocyter, och hur dessa mekanismer kan bidra till både fysiologiskt hemostas såväl som till patologisk proppbildning. Eftersom mänskliga blodplättar, på grund av dears kärnlösa natur, inte kan modifieras genetiskt, ligger hans huvudsakliga utmaning ofta i utvecklingen av experimentella strategier och användningen av farmakologiska substanser för att modulera trombocytsignalvägar och funktionella svar.

Som en känd medlem av "trombocytsällskapet" är Knut ofta inbjuden att fungerar som granskare för vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Haematologica, Thrombosis & Haemostasis, eller FEBS letters, liksom för kommittéer som brittiska forskningsrådet eller arrangörerna av det European Platelet Meeting.

 

Undervisning och institutionella uppgifter

Knut Fälker är kurskansvarig och examinator för termin 3 i Örebro universitets läkarprogram, och där han också fungerar som en erfaren PBL handledare och projektledare.

Knut är vidare ledamot i rådet för det internationella masterprogrammet Experimentell Biomedicin, samt examinator i profilen Kardiovaskulär biomedicin, den senare där han är levande involverad som föreläsare och som handledare för laborationer och masterprojekt. Vidare initierade och utvecklade Knut programmets ganska unika tillvägagångssätt för att personligen ge råd och stöd till studenter i deras professionella utveckling och nätverkande.

För institutionens öppna seminarieserie "MV Science Forum" hade Knut utsetts till allmän samordnare fram till våren 2023 och är fortfarande representant för Cardiovascular Research Centre (CVRC) för att arrangera mycket uppskattade seminarier från nationella och internationella forskare.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript