This page in English

Knut Fälker

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301254

Rum: C2220

Knut Fälker

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Knut Fälker

Knut Fälker disputerade sin doktorsavhandling med titeln ”Activation and regulation of the extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK2) in human platelets”, genomfört vid Institutionen för farmakologi och toxikologi, medicinsk fakultet vid Martin-Luther-universitetet Halle-Wittenberg, Halle an der Saale, Tyskland, år 2005.

Därefter arbetade han som postdoktor och forskare vid Disease Group Thrombosis & Angiogenesis, Section Molecular Biology and Biochemistry, vid Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland, och Cardiovascular Inflammation Research Center (CIRC) vid fakulteten för Hälsovetenskap, Linköpings universitet.

2013 började Knut på Örebro Universitets Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) som forskare knuten till Cardiovascular Research Centre (CVRC).

 

Forskning och tillhörande uppdrag

Knut Fälkers forskning är inriktad på att förstå fysiologin hos mänskliga blodplättar (också benämnda trombocyter.) Blodplättar spelar en central roll i fysiologiskt hemostas, vilket är kroppens omedelbara svar på blodkärlsskada för att stoppa blödningen.

Däremot, under patofysiologiska förhållanden, såsom åderförkalkning, kan olämplig trombocytaktivering och bildning av trombocytproppar orsaka vaskulära tilltäppningar vilket resulterar i hjärtinfarkt eller stroke, som enligt världshälsoorganisationen (WHO) är världens ledande orsaker till dödsfall.

Knuts forskning fokuserar därför undersökningen av olika trombocytreceptorer och anslutna signalvägar som är involverade i, eller bidrar till, aktivering och reglering av mänskliga trombocyter. och hur dessa mekanismer kan bidra till både fysiologiskt hemostas såväl som till patologisk trombbildning. Eftersom mänskliga blodplättar, på grund av sin icke-kärnformade natur, inte kan modifieras genetiskt, ligger hans huvudsakliga utmaning ofta i utvecklingen av experimentella strategier och användningen av farmakologiska substanser för att modulera trombocytsignalvägar och funktionella svar.

Som en känd medlem av "trombocytgemenskapen" är Knut ofta inbjuden och fungerar som granskare för vetenskapliga tidskrifter, såsom Haematologica, Thrombosis & Haemostasis, eller FEBS letters, liksom för kommittéer som brittiska forskningsrådet eller arrangörerna av det European Platelet Meeting.

 

Undervisning och institutionella uppgifter

Knut Fälker är kurskoordinator och examinator för termin 3 i Örebro universitets läkarprogram, och där han också fungerar som en erfaren PBL-grupplärare och projektledare.

Knut är vidare ledamot i rådet för det internationella masterprogrammet Experimentell medicin, samt kurskansvarig och examinator i profilen Kardiovaskulär biomedicin, den senare där han är levande involverad som föreläsare och som handledare för laborationer och masterprojekt. Vidare initierade och utvecklade Knut programmets ganska unika tillvägagångssätt för att personligen ge råd och stöd till studenter i deras professionella utveckling och nätverkande.

För institutionens öppna seminarieserie "MV Science Forum" har Knut utsetts till generell samordnare och representant för Cardiovascular Research Centre (CVRC) och arrangerar ofta högt uppskattade seminarier från nationella och internationella forskare.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ljungberg, L. , Zegeye, M. M. , Kardeby, C. , Fälker, K. , Repsilber, D. & Sirsjö, A. (2020). Global Transcriptional Profiling Reveals Novel Autocrine Functions of Interleukin 6 in Human Vascular Endothelial Cells. Mediators of Inflammation, 2020.
Fälker, K. , Ljungberg, L. , Kardeby, C. , Lindkvist, M. , Sirsjö, A. & Grenegård, M. (2019). Adrenoceptor α2A signalling countervails the taming effects of synchronous cyclic nucleotide-elevation on thrombin-induced human platelet activation and aggregation. Cellular Signalling, 59, 96-109.
Lindkvist, M. , Fernberg, U. , Ljungberg, L. , Fälker, K. , Fernström, M. , Hurtig-Wennlöf, A. & Grenegård, M. (2019). Individual variations in platelet reactivity towards ADP, epinephrine, collagen and nitric oxide, and the association to arterial function in young, healthy adults. Thrombosis Research, 174, 5-12.
Kardeby, C. , Fälker, K. , Haining, E. J. , Criel, M. , Lindkvist, M. , Barroso, R. , Påhlsson, P. , Ljungberg, L. & et al. (2019). Synthetic glycopolymers and natural fucoidans cause human platelet aggregation via PEAR1 and GPIbα. Blood Advances, 3 (3), 275-287.
Zegeye, M. M. , Lindkvist, M. , Fälker, K. , Kumawat, A. K. , Paramel Varghese, G. , Grenegård, M. , Sirsjö, A. & Ljungberg, L. U. (2018). Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. Cell Communication and Signaling, 16 (1).
Tengdelius, M. , Kardeby, C. , Fälker, K. , Griffith, M. , Påhlsson, P. , Konradsson, P. & Grenegård, M. (2017). Fucoidan-Mimetic Glycopolymers as Tools for Studying Molecular and Cellular Responses in Human Blood Platelets. Macromolecular Bioscience, 17 (2).
Donner, L. , Fälker, K. , Gremer, L. , Klinker, S. , Pagani, G. , Ljungberg, L. U. , Lothmann, K. , Rizzi, F. & et al. (2016). Platelets contribute to amyloid-β aggregation in cerebral vessels through integrin αIIbβ3-induced outside-in signaling and clusterin release. Science Signaling, 9 (429).
Fälker, K. , Klarström-Engström, K. , Bengtsson, T. , Lindahl, T. L. & Grenegård, M. (2014). The Toll-like receptor 2/1 (TLR2/1) complex initiates human platelet activation via the src/Syk/LAT/PLC gamma 2 signalling cascade. Cellular Signalling, 26 (2), 279-286.
Fälker, K. , Nazare, M. , Wonerow, P. & Kozian, D. H. (2013). Targeting Platelet G Protein-Coupled Receptors for Antithrombotic Therapy. Drug development research (Print), 74 (7), 440-449.
Elvers, M. , Grenegård, M. , Khoshjabinzadeh, H. , Münzer, P. , Borst, O. , Tian, H. , Di Paolo, G. , Lang, F. & et al. (2012). A novel role for phospholipase D as an endogenous negative regulator of platelet sensitivity. Cellular Signalling, 24 (9), 1743-52.
Fälker, K. , Haglund, L. , Gunnarsson, P. , Nylander, M. , Lindahl, T. L. & Grenegård, M. (2011). Protease-activated receptor 1 (PAR1) signalling desensitization is counteracted via PAR4 signalling in human platelets. Biochemical Journal, 436 (2), 469-480.

Manuskript

Lindkvist, M. , Ljungberg, L. U. , Fälker, K. , Ramström, S. , Kardeby, C. , Sirsjö, A. & Grenegård, M. IL-6 trans-signalling inhibits micro- and macro-aggregation induced by epinephrine in human platelets.