Matematik av ”hög kvalitet” som lärarutbildningsämne på Örebro universitet enligt UKÄ

Ämneslärarutbildningen i matematik vid Örebro universitet får nu omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
– Mycket glädjande att UKÄ ger utbildningen detta omdöme, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar för lärarutbildningen vid Örebro universitet.

I februari förra året kom UKÄ med resultatet av sin granskning av ämneslärarutbildningar vid 27 universitet och högskolor. Granskningen visade att fyra av fem ämnen i ämneslärarprogrammen vid Örebro universitet fick omdömet hög kvalitet. Matematik fick däremot omdömet ifrågasatt kvalitet. Samma omdöme fick 13 av sammanlagt 22 matematikutbildningar i landet. Därmed var matematik det ämne som klarade sig näst sämsta i UKÄ:s granskning.

"Åtgärdat mer än väl"

För Örebro universitet handlade kritiken från UKÄ om specifika delar av utbildningens innehåll, bland annat examinationen av studenternas förmåga att undervisa. Efter utvärderingen har universitetet arbetat med att utveckla de delar som kritiserades av UKÄ.  Nu har UKÄ kommit med en uppföljning.

– Ämnet har gjort ett mycket bra utvecklingsarbete som mer än väl åtgärdar de tidigare bristerna. Utbildningen håller därmed hög kvalitet enligt UKÄ:s bedömning, säger Thomas Denk.

De andra ämnen för ämneslärarprogrammen vid Örebro universitet som utvärderades - idrott och hälsa, samhällskunskap, musik, och svenska – fick omdömet hög kvalitet av UKÄ i början av 2020.

Text: Maria Elisson