Mentorsutbildning till Örebro universitet

Bild på två personer som samtalar

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. I dessa förberedelser kan Örebro universitet som ett av elva lärosäten erbjuda Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod från höstterminen 2021.

Samordnande för Skolverkets uppdrag är RUC – Regionalt utvecklingscentrum
och Annelianneli jöesaar.jpg Jöesaar, verksamhetsutvecklare på RUC.

- Det känns väldigt bra att få vara del av en så här stor satsning på att höja kvalitet och status inom läraryrket, säger Anneli Jöesaar. I budgetpropositionen för 2020 avsätter regeringen
20 miljoner kronor för 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för införandet av ett professionsprogram.

Utbildning för legitimerade lärare och förskollärare

Mentorsutbildningen är på 7,5 hp och går på hälften av kvartsfart fördelat över läsåret 2021/2022. Den riktar sig till legitimerade lärare eller förskollärare som är intresserade av ett framtida uppdrag som mentor för nyanställda.
- Det är dock ett krav att du har jobbat minst 6 år och det ska intygas av rektor i din ansökan. Detta krav är för att säkerställa att den som blir mentor har egen arbetslivserfarenhet innan hen ska stötta en nyanställd, förklarar Anneli Jöesaar.

I det nationella professionsprogrammets insatser ingår även kurserna Rektorsrekryteringsutbildning och Organisation och arbetsmiljö för rektorer. Den första kommer dock inte ges vid Örebro universitet då den bara ges vis lärosäten med rektorsutbildning. Den andra har ännu inte satts än så det återstår att se om även den kommer till Örebro universitet.

- Vi har via mejl gjort rektorer i regionen uppmärksamma på möjligheten att söka mentorsutbildningen så att de kan sprida det till sina anställda. Vi kommer att ta in 15 förskollärare och 15 lärare till hösten, säger Anneli Jöesaar.

Praktiknära utgångspunkt med koppling till vetenskap

Kursplanen för mentorsutbildningen har gjorts av Anna-Lova Rosell,
lektor i pedagogikAnna-Lova Rosell vid Örebro universitet.
- I utformandet av kursen har det varit viktigt för oss att göra den så praktiknära som möjligt och att utnyttja möjligheten att använda alla de erfarenheter av förskola och skola som deltagarna kommer med, utan att för den skull tappa kopplingen till den vetenskapliga grunden. Vår förhoppning är att deltagarna kommer ur kursen med nya verktyg för att leda både individuell och kollektiv professionsutveckling, berättar Anna-Lova Rosell.

Ansökningsperioden för läsåret 2021/22 är den 15 april–14 maj 2021.

Länk till utbildningen

Information från Skolverket samt ansökan

Förslaget om professionsprogrammet grundar sig på den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17).

 

Text: Anna-Karin Jungander