Lärarutbildning vid Örebro universitet

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

En ung kvinna samtalar med en äldre kvinna

Meritera dig inom det planerade professionsprogrammet! Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Den förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

Information

Utbildningen är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare och ger dig möjlighet att utvecklas i yrket. Genom att gå utbildningen ökar du din kompetens i att handleda nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år.

 • Kursen ges under läsåret 23/24 på utvalda lärosäten.
 • 7,5 hp på avancerad nivå
 • Flera lärosäten
 • Helt eller delvis på distans

Kursplan Mentorsutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 högskolepoäng vid Örebro universitet.

Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2023/2024 är stängd.

I ansökan uppger du om du vill gå helt eller delvis på distans. Skolverket placerar dig därefter på ett lärosäte. Ansökan sker via Skolverket, se länk nedan.

I samband med din ansökan ska rektorn intyga att

 • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
 • att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är en legitimerad, erfaren och skicklig lärare eller förskollärare som arbetar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola eller specialskola
 • gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • fritidshem.

Krav på behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du

 • vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem
 • ha minst sex års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem.