Metodkurserna gjorde honom till en vinnare

Joakim Petersson håller i ett inramat diplom och en blomsterbukett.

Många studenter upplever kurserna i metod som svåra och ibland något nödvändigt ont i utbildningen. Därför tycker Joakim Petersson, lärare i Kriminologiprogrammets metodkurser, att det är extra roligt att han blev en av vinnarna till Örebro studentkårs pedagogiska pris 2020.

– Många gånger ställer sig studenterna frågan ”vad ska jag med det här till?”. Jag kan förstå dem, jag var till en början inte heller jätteintresserad av metodkurserna när jag var student, berättar Joakim Petersson, lektor i kriminologi på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Därför tycker han att det är viktigt att förklara för studenterna vilken användning de har av kurserna i metod.

– Om man förstår vilken metod som har använts vid forskning, är det enklare att värdera forskningens kvalitet.

Genom att låta studenterna testa hur olika metoder fungerar i praktiken vill han öka deras intresse och förståelse för ämnet. Studenterna får till exempelpraktisk övning i att konstruera enkäter och intervjuguider, för att använda dessa till datainsamling. Under seminarium diskuterar vi sedan vilken metod som har fungerat bra eller mindre bra.

– Jag arbetar medvetet med praktisk tillämpning av vetenskapliga metoder och teoretiska begrepp, det vill säga ”learning by doing”, vilket är centrala inslag under mina kurser.

Högt i tak – studenterna ska känna sig trygga

I en av motiveringarna till att ge Joakim Petersson pedagogiska priset framkommer det att han inte bara är en bra föreläsare och talare utan också är bra lyssnare, som bryr sig om studenterna. Han tillmötesgår alla studenters reflektioner och tankar, vilket leder till att han är ödmjuk och inkluderande, men även rättvis.

– Jag tycker att det är viktigt att vara en aktiv lyssnare och genom detta få studenterna att känna sig hörda och att deras bidrag till diskussionen är viktiga. På det sättet öppnar jag för att fler ska våga delta i debatten och diskussionen.

Joakim Peterssons inställning är att det är studenterna och läraren som tillsammans skapar kursen. Genom lärarens ämneskunskaper och studenternas erfarenheter byggs en gemensam nivå på utbildningen som alla utgår ifrån. Han vill skapa en kreativ miljö där studenterna känner sig trygga. Det ska vara högt i tak och finnas utrymme för kreativitet och diskussioner.

– Inom kriminologin finns det sällan några ”rätta” svar. Genom att lyssna på studenternas argument och ställa följdfrågor får jag dem att spinna vidare på sina idéer och förhoppningsvis bli mer mottagliga för alternativa svar eller sätt att se på saken.

Han är medvetet noggrann med vad han säger och gör i undervisningen för att medföra mångfald och undvika stereotypa mönster.

– Om vi till exempel pratar om partnervåld, som är en av kurserna som jag undervisar i och mitt eget forskningsämne, anser jag att det är viktigt att nyansera diskussionerna och lyfta ämnen som det mer sällan pratas om. Detta kan vara kvinnors våld mot män i nära relationer eller partnervåld i samkönade relationer. På det viset vill jag få studenterna att tänka i bredare perspektiv.

Han känner sig mycket glad och stolt över att vara en av vinnarna till pedagogiska priset, eftersom det är studenterna som nominerar de lärare som de tycker förtjänar priset.  

 – Jag vet att det finns många duktiga lärare på universitetet. Givet den konkurrensen känner jag mig ännu mer ödmjuk inför att få priset.

Text: Anna Asplund
Foto: Jesper Mattsson

Joakim Petersson utsågs tillsammans med Annika Göran Rodell av Örebro studentkår till vinnare av pedagogiska priset 2020. 

Motiveringar pedagogiska priset – Joakim Petersson

Joakim visar ett stort engagemang för pedagogik, ett intresse för sina studenter samt en brinnande passion för sitt ämne. Han ger sina studenter intresse i allt han tar sig an genom sina goda föreläsningsmetoder, bra struktur på sina föreläsningar och för att han alltid har en positiv attityd.

En bra föreläsare är inte bara en bra talare utan är också bra på att lyssna på och bry sig om studenterna, vilket Joakim är. Han tillmötesgår alla studenters reflektioner och tankar, vilket leder till att han är extremt ödmjuk och inkluderande, men även rättvis.

Den digitala omställningen har Joakim skött exemplariskt, han har stor förståelse för sina studenter vad gäller både förutsättningar och motivation. Han kompletterar sin utbildning med tips på aktuell läsning och dokumentärer för att skapa en förståelse för undervisningsämnet.

Med sitt engagemang, intresse och brinnande passion är Joakim förtjänt det pedagogiska priset!