Relationer – en viktig del i pedagogiken

Annika Göran Rodell med diplom och rött äpple i handen.

Annika Göran Rodell är en av vinnarna av Örebro studentkårs pedagogiska pris 2020.
– När jag fick veta att jag är en av pristagarna kände jag ”wow”! Det här är ett betyg på att jag ska fortsätta att tro på min arbetsinsats.

Annika Göran Rodell är adjunkt på Restaurang- och hotellhögskolan. Hon arbetar som så många andra lärare med att ständigt förbättra sin undervisning. Men hon pekar också på att ett annat pedagogiskt verktyg är viktigt: den professionella relationen mellan studenter och lärare.

– Det finns så mycket rädsla för att göra fel. Jag vill att studenterna ska känna sig trygga och våga ta ansvar för det de tror på, säger hon.

Tillsammans med studenterna vill hon bygga en trygg miljö under utbildningen. Hennes kurser i måltidsupplevelse innebär till stor del att studenterna ska lära sig och visa sin innovationsförmåga. För att uppnå detta måste studenterna våga vara spontana och delta på kurserna efter sina egna villkor.

– Det är viktigt att var och en känner tillit till sig själv och till varandra.

När studenterna tar sin kandidatexamen är målet att de har med sig förmågan att vara kritiskt konstruktiva och vågar se världen utifrån olika perspektiv.

– Det är det roligaste som finns att undervisa och se hur studenterna växer, utvecklas och hittar sig själva. Jag lär mig nya saker hela tiden. Om jag inte gjorde det vore jag inte en bra lärare längre.

Gruppkontrakt – ett verktyg för att få gruppen att fungera

Ett av många pedagogiskt redskap Annika Göran Rodell använder är gruppkontraktet. Inför längre grupparbeten skriver studenterna ett kontrakt där de bestämmer hur arbetet ska fungera och utföras. Kontraktet används om det blir en konflikt och gruppen inte kommer vidare i sitt arbete.

I de fallen kallar Annika Göran Rodell till ett möte där hon och studenterna tillsammans tittar på kontraktet. Hon håller i samtalet med gruppen där alla får tala till punkt och ge sin syn på varför arbetet inte fungerar. Hennes bakgrund som utbildad uttryckande konstterapeut gör att hon inte är rädd för att gå in i en process med studenterna för att lösa problemet.

– Det är viktigt att lära studenterna att även om de inte gillar alla ska alla känna sig välkomna. Det tillhör värdskapet som är en grundpelare i utbildningen och som ska genomsyra hela Restaurang- och hotellhögskolan.

Fiktiv blind uppdragsgivare under corona-pandemin

I en av motiveringarna till att ge Annika Göran Rodell pedagogiska priset är att hon under vårterminen 2020 har skapat en inspirerande undervisningsmiljö. På det viset har hon lyckats få distansundervisningen rolig för studenterna.

– När vi gick över till distansundervisning på grund av corona-pandemin tänkte jag att jag måste göra bra undervisning och examinationer för studenternas skull.

I en av examinationerna blev lösningen ett fiktivt uppdrag från en blind kund. Uppdraget var att skapa en historisk måltidsupplevelse. Kunden ville ha möjlighet att erbjuda sina gäster en måltidsupplevelse i barockstil utifrån olika prisklasser. Utmaningen för studenterna var att de bara kunde arbeta fram tvådimensionella förlag för kunden. De kunde inte som vanligt laborera ”hands-on” i kök och matsal. Eftersom kursen handlar om att lära ut en begreppsapparat för gestaltning av rum, bord och tallrik så blev det en bra lösning. För den blinde kunden blev de tvungna att verbalt beskriva de olika uppläggen på ett utförligt sätt.

– Studenterna var jättenöjda med examinationsuppgiften och en viktig del som tillgänglighet kom in i uppdraget, säger Annika Göran Rodell.

Text: Anna Asplund
Foto: Jesper Mattsson

Annika Göran Rodell utsågs tillsammans med Joakim Petersson av Örebro studentkår till vinnare av pedagogiska priset 2020.

Motiveringar pedagogiska priset – Annika Göran Rodell

Annika är en fantastisk lärare samt föreläsare och hennes stora intresse för lärande gör henne till en unik lärare. Hon ger inte bara sina studenter förutsättningar för lärande utan hon brinner även för att studenterna verkligen ska lära sig, utvecklas och tänka kritiskt. Hon tillgodoser allas behov och förmågor samt inkluderar alla studenter med hjälp av hennes stora engagemang.

Annika har under hösten skapat en undervisningsmiljö som inspirerar, visat på en formidabel kreativitet och hon har lyckats få distansundervisningen rolig för sina studenter. 

Annika är en fantastisk problemlösare och uppmuntrande lärare. Hennes krav är höga på sina studenter som sporrar dem att prestera högre, vilket stärker studenternas akademiska utveckling. Hon skapar ständigt undervisningsmiljöer som är givande och innovativa, genom nya möjligheter, vilket leder till utveckling av roliga och nytänkande kurser.

Annika är en av årets pristagare för sitt stora intresse för lärande och för hennes förmåga att se alla studenter!