Nytt magisterprogram öppnar karriärvägar för arbetsterapeuter och audionomer

Örebro universitet.

Både yrkesverksamma och studenter som kommer direkt från grundutbildningen är behöriga att söka till den nya magisterutbildningen vid Örebro universitet.

Jobbar du inom hörselvården eller som arbetsterapeut? Nu startar Örebro universitet en ny magisterutbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper eller är nyfiken på en karriär inom forskning.

Magisterprogrammet i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi startar för första gången höstterminen 2021. Utbildningarna vänder sig till dig som idag jobbar som arbetsterapeut eller är audionom, hörselpedagog eller hörseltekniker.

– Det här är det enda magisterprogrammet i Sverige inom hörselvetenskap. Det känns jätteroligt att just Örebro universitet kan erbjuda en sådan utbildning, inte minst för att riksgymnasiet för döva och hörselskadade ligger i Örebro. Det innebär att den generella kunskapen och kompetensen i staden är stor när det gäller hörselproblematik och dövhet, säger Sarah Granberg, som är programansvarig för utbildningen.

Stark forskningsmiljö ger unika kurser

Audionomer och arbetsterapeuter läser de vetenskapliga metodikkurserna tillsammans på magisterprogrammet. Övriga kurser skiljer sig åt beroende på om man valt inriktningen mot hörselvetenskap eller arbetsterapi.

– Du som väljer att fördjupa dig inom hörselvetenskap kommer till exempel att läsa en kurs om hörselskadeprevention, vilket är ett område där vi har stor kompetens på Örebro universitet. Det är dessutom något som vi vet att många audionomer efterfrågar.

Inriktningen mot arbetsterapi lägger bland annat fokus på kognitiva funktionsnedsättningar och hjälpmedel.

– Även det är områden där vi har en stark forskning på Örebro universitet. Det gör att vi kan erbjuda kurser som är unika, säger Sarah Granberg.

Kombinera arbete och studier

Båda inriktningarna ger fördjupade kunskaper och verktyg att utför komplexa arbetsuppgifter, som till exempel att jobba med kvalitet- och utvecklingsarbete på en klinik. Magisterprogrammet ger också en bra grund för dig som vill satsa på en forskarutbildning.

Utbildningarna ges på halvfart och distans under två år. Både yrkesverksamma och studenter som kommer direkt från grundutbildningen är behöriga att söka.

– Tanken är att man ska kunna kombinera arbete med studier, säger Sarah Granberg.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Kicki Nilsson/Icon Photography