Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi, 60 hp

Starttermin: Hösten 2023 (öppen)

Är du arbetsterapeut och vill vidareutbilda dig? Efter magisterprogrammet i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi kan du jobba med mer avancerade uppgifter inom ditt yrkesområde. Det förbereder dig även för en karriär inom forskning.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet arbetsterapi där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Programmet erbjuder dig som är arbetsterapeut en möjlighet till fördjupning av dina yrkeskunskaper. Efter avslutade studier är du väl rustad att aktivt delta i verksamhetsutveckling eller förbättringsarbete inom ditt yrkesområde. Du har också möjlighet att söka dig vidare till en forskarutbildning.

Programmet ger dig bred allmänbildning inom vetenskapsteori, forskningsetik och vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa. Du får också fördjupa dig inom ditt yrkesområde genom specialkurser inom arbetsterapi.

Som arbetsterapeut studerar du kognitiva funktionsnedsättningar och kan sedan välja bland kurser inom områdena hjälpmedel, rehabilitering av äldre, utvärderingsmetoder och evidensbaserat arbetssätt.

I ditt examensarbete utforskar du självständigt frågeställningar inom ett område som särskilt intresserar dig. Du får då möjlighet till ytterligare specialisering och fördjupning.

Programmet ges på halvfart på distans med undervisning och examinationer på dagtid. För att delta behöver du ha en dator med webbkamera, mikrofon och internetanslutning.

Utbildningsplan Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi, 60 hp

Inriktningen Arbetsterapi inleds med kurserna Vetenskapsteori, avancerad nivå, 2,5 hp, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, avancerad nivå, 7,5 hp samt Kvantitativ metod och statistik, avancerad nivå, 5 hp.

Termin två inleds med kursen Forskningsetik, 2,5 hp, varefter studenten väljer en valfri kurs inom huvudområdet om 7,5 hp. Terminen avslutas med kursen Kvalitativ metod och analys.

Termin tre inleds med kursen Kunskapssammanställning, 7,5 hp och följs av en valfri kurs om 7,5 hp inom huvudområdet. Hela termin fyra består av kursen Självständigt arbete, 15 hp. Inriktningen leder till magisterexamen i arbetsterapi.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet arbetsterapi där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Sarah Granberg

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79314

Programmet ger dig fördjupade och breddade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden relaterade till arbetsterapi Ett stort utrymme ges i programmet till vetenskaplig metodik i syfte att du ska kunna utföra komplexa arbetsuppgifter i relation till t.ex. klinikers kvalitet- och utvecklingsarbete. Fortsatta studier på forskarnivå är också möjligt efter magisterexamen. Löneläget för magisterutbildade arbetsterapeuter varierar beroende på, till exempel, yrkeslivserfarenhet och var i landet du bor.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address