Örebro studentkår bjuder in till föreläsning om hållbar utveckling

Emilia Hultberg.

Emilia Hultberg jobbar för att väcka studenters intresse för hållbarhetsfrågor.

Idag startar Örebro studentkårs temavecka om hållbar utveckling, som avslutas på fredag med en öppen föreläsning av Sara Bronner och Fredrik Welander.
– De kommer att berätta om olika hållbarhetsaspekter som berör både utbildning, arbetsliv och vår vardag, säger Emilia Hultberg.

Emilia Hultberg studerar på Civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi och ingår i Örebro studentkårs hållbarhetsgrupp, som bildades i höstas.

– Jag har varit intresserad av hållbarhetsfrågor i hela mitt liv och arrangerade redan som barn skräpplockardagar. Det är ett intresse som bara växer, berättar hon.

Genom sitt engagemang i Örebro studentkår är hon med och jobbar för att Örebro universitet ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Det handlar både om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

– Det pågår mycket bra arbete på universitet, som till exempel solceller på taken och det hållbarhetsarbete som genomsyrar planeringen av det nya huset på campus, U8. Men det går alltid att göra mer.

Emilia Hultberg vill bland annat att hållbarhetsperspektivet ska integreras ännu mer i utbildningen. Ett arbete som just nu pågår vid Örebro universitet.

– Vi studenter har rätt att kräva att hållbarhetsfrågor inkluderas i varje kurs. Just nu ser det väldigt olika ut beroende på vad jag läser, säger hon.

Påverkar framtidens arbetsmarknad

Temaveckan om hållbar utveckling pågår hela den här veckan och avslutas med en föreläsning av Bronner & Bronner, Sara Bronner och Fredrik Welander. De två Örebroprofilerna har tillsammans mer än 40 års erfarenhet av näringslivsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor. De kommer att bland annat att ge en bild av läget på planeten och berätta om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, men även knyta an till universitetets roll och lyfta frågor om framtidens arbetsmarknad.

Emilia Hultberg hoppas att många studenter tar chansen att lyssna till föreläsningen, som är gratis och öppen för alla.

– Det är viktigt både för att få kunskap om hur man själv kan leva mer hållbart i sitt vardagliga liv, och också för att de allra flesta företag tar mer och mer hänsyn till hållbarhet i alla aspekter. Att ha god kunskap om hållbarhetsfrågor är väldigt viktigt för framtida arbetsplatser, säger hon.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat