This page in English

Örebro universitet medlem i nätverk för hotade forskare

Åke Strid står i en trappa.

Åke Strid

Nätverket Scholars at Risk skyddar hotade forskare och jobbar för akademisk frihet. Nu ansluter sig Örebro universitet till den internationella organisationen.
– Det är viktigt att värna demokratiska värden och yttrandefrihet, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering.

Årligen får över 300 forskare – som hotas och trakasseras på grund av den forskning de bedriver – hjälp från nätverket Scholars at Risk (SAR). Organisationens medlemmar består av över 500 lärosäten från olika delar av världen. Arbetet handlar bland annat om att engagera studenter i yttrandefrihetsfrågor, stötta fängslade forskare och studenter med kampanjer, samt utföra forskning inom nätverkets projekt för akademisk frihet.

Johan Schnürer

Johan Schnürer

– Den akademiska friheten är kraftigt begränsad i många länder. Forskare och universitetslärare förföljs och tystas. Det är därför självklart för Örebro universitet att stödja Scholars at risk, säger rektor Johan Schnürer.

– Vi anser som lärosäte att det är viktigt att värna demokratiska värden, yttrandefrihet och akademisk frihet både när det gäller institutioner, individer, undervisning och de teman som får beforskas. Man skulle också kunna se det som en del i aktiviteten ”ansvarsfull internationalisering” som finns med i universitetets handlingsplan för internationalisering, säger vicerektor Åke Strid vid Örebro universitet.

SAR-medlemmarna hjälper också till mer handgripligen och tar emot hotade forskare och ger dem möjlighet att tillfälligt undervisa och forska i mottagarlandet. Det kan bli aktuellt för Örebro universitet framöver, men i nuläget finns inga planer att ta emot någon forskare.

– Vi har precis gått med, och behöver nog vara med ett tag och lära oss först, säger Åke Strid.

SAR anordnar också seminarier och konferenser, och deltar i upprop kring frågor om akademisk frihet.

– Ett exempel är uppmärksamheten kring den KI-anställda professorn Ahmadreza Djalali som sitter fängslad i Iran i väntan på avrättning. Örebro universitet ställer sig bakom det uttalande som uppmanar politiker att agera och öka kraven på Iran att släppa honom, säger Åke Strid, som anser att det borde vara av centralt intresse för alla lärosäten att stå upp för demokrati och akademisk frihet.

De mest aktiva medlemsländerna inom SAR finns i Europa och Nordamerika. Övriga kontinenter har några få medlemsländer. Drygt hälften av de hotade forskarna kommer från Turkiet, och på andra plats kommer Syrien med 20 procent. Trakasserierna handlar bland annat om att förfölja, fråntagande av egendom, och hot om våld och gripanden.

Åke Strid har inga uppgifter om det finns forskare vid Örebro universitet som är hotade på grund av sin forskning.

– Vi har inte fått någon sådan indikation, men det kan ju mycket väl tänkas att vissa ämnen som det forskas om inte gillas av alla olika politiska läger, säger han.

Text: Mikael Åberg