Örebroprofessor prisas för långvarigt arbete med farliga kemikalier

Åke Bergman

Åke Bergman har fått pris för sin forskning om giftiga kemikalier – och för att ha inspirerat norska forskare inom området. Det är den norska organisationen Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology (NSFT) som delar ut Poulsson-priset.

I motiveringen står det att Åke Bergman uppfyller alla kriterier för priset. Han har bidragit till framsteg inom forskningen, stimulerat och bidragit till internationella samarbeten och varit en inspiration för norska forskare inom fältet.
 
–Jag är mycket hedrad av utmärkelsen. Jag har helt plötsligt hamnat i en grupp mycket eminenta tidigare mottagare och bland dem finns flera personer jag sett upp till under min karriär. Jag har under lång tid samarbetat med en rad norska forskare och haft ett mycket stort utbyte av en än bredare grupp av norska kollegor, säger Åke Bergman.
 
Han har forskat om farliga kemikalier sedan 1975 och målet har varit att skydda djur, natur och människor. Han har fokuserat på kemikalier som påverkar djurs fortplantningsförmåga och människors hälsa. Det handlar bland annat om PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel och fluorerade ämnen.

Fria att använda tills vi kan bevisa att de är farliga

– Kemikalier är fria att använda tills vi kan bevisa att de är farliga och de finns överallt – i våra kläder, möbler och i vår mat. Det har dessutom blivit ganska tyst om kemikalier, inte minst när det gäller hormonstörande ämnen. Detta trots att vi vet att dessa påverkar människors möjligheter att få barn och kan ligga bakom till exempel diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Åke Bergman.
 
Och han fortsätter arbetet. Idag är han gästprofessor vid Örebro universitet och aktiv inom forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö, MTM. Han bygger dessutom upp en plattform som samlar all utbildning, forskning och samverkan på universitetet som kan bidra till en hållbar framtid, PSF@ORU.
 
– Plattformen som nu är invigd vid Örebro universitet är en milstolpe i arbetet mot en hållbar framtid som kommer att kräva stora transformativa förändringar av forskning och utbildning för at vi ska närma oss den hållbarhet av samhället som är absolut nödvändig för våra barn, barnbarn och kommande generationer, säger Åke Bergman.  
 
Läs mer om priset från Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson