This page in English

Åke Bergman

Befattning: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: YWtlLmJlcmdtYW47b3J1LnNl

Telefon: 019 302389

Rum: B2308

Åke Bergman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Åke Bergman

Åke Bergman är seniorprofessor vid Örebro universitet med hemvist vid Människa Teknik och Miljö (MTM) och Institutionen för natur och teknik. Han arbetar idag aktivt som seniorrådgivare och ingår i styrgruppen för Plattformen för hållbar framtid vid Örebro universitet (PSF@ORU). Bergman är professor emeritus i miljökemi vid ACES, Stockholms universitet och rådgivande professor vid College of Environmental Science and Technology, Tongjiuniversitetet i Shanghai.

Forskning

Åke Bergman har en lång forskningshistorik som inkluderar kemisk syntes och syntes av radioaktivt märka miljöföroreningar och deras metaboliter. Hans forskning rör persistenta organiska miljöföroreningar (POPs) deras omvandlingsprodukter där hans forskning har bl.a. handlat om PCB, DDT, bromerade flamskyddsmedel (BFR) och klorparaffiner (CP). Utöver kemikaliernas egenskaper har forskningen omfattat djurs och människors exponering för miljögifter, ämnenas metabolism och omvandling i den abiotiska miljön. Hans forskning har varit nära knuten till biologiska/toxikologiska effekter samt hälsoeffekter. Det gäller särskilt miljöföreningarna hormonstörande effekter. Bergmans har publicerat >300 forskningsartiklar. Han har handlett 30 forskarstuderande fram till doktorsexamen.

Han deltar idag i två EU-forskningsprojekt, ATHENA och EIRENE PPP och har nyligen avslutat EU- projektet HERA.

Undervisning

Bergman byggde upp utbildning i miljökemi vid Stockholms universitet under 1990-talet och var aktiv som föreläsare inom undervisningen i miljökemi fram till 2020. Stockholms universitet och Umeå universitet samarbetade inom ramen för Sveriges första masterprogram i miljökemi (Swedish School in Environmental Chemistry (SSEC)) 2005-2010. Därefter arbetade han vidare med motsvarande masterprogram vid Stockholms universitet. Han leder för närvarande en kartläggning för de fem nordiska länderna vad gäller kompetensförsörjning inom området kemisk riskanalys.

Samarbeten och uppdrag

Bergman har omfattande samarbeten nationellt och internationellt. Ett av de mer omfattande har under 2010-talet varit samarbete med Tongi-universitet (TJU) bl.a. inom ramen för VR/Formas/Forte-programmet ”CHEMSTRRES” som förutom vetenskapliga artiklar också har resulterat i två böcker.

Han har vidare arbetat med utredningsuppdrag för den svenska regeringen, EU (EFSA) och UNEP/WHO. Bergman har deltagit i framtagandet av två State of the science rapporter om hormonstörande ämnen (2002 och 2012).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Rapporter