Regeringen utser Henrik Andershed till råd för forskning om brottsoffer

Henrik Andershed sitter i en fåtölj i ett bibliotek

Regeringen har utsett professor Henrik Andershed vid Örebro universitet till ledamot i Rådet för Brottsofferfonden.
– Rådet har en väldigt betydelsefull roll för finansieringen av svensk forskning om brottsoffer, säger Henrik Andershed.

Rådet för Brottsofferfonden, Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd, samlar forskare från olika discipliner och universitet och högskolor i Sverige med generaldirektören för Brottsoffermyndigheten som ordförande. Rådets uppgift är att granska ansökningar om forskningsmedel.

 – Det kan handla om bidrag i miljonklassen till enskilda angelägna forskningsprojekt med relevans för brottsoffer. Intressant är att fondens pengar kommer från en avgift som tas ut från dömda personer. Det är alltså gärningspersoner som finansierar forskning om brottsoffer., säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi.

Uppdraget för Brottsofferfonden gynnar Örebro universitet enligt Henrik Andershed:

 – Det är jättebra för Örebro universitet att vi som är forskare här får den här typen av förtroendeuppdrag. Det är viktigt för vår positionering. Det gör att vi som universitet syns och är med och påverkar. Jag hoppas kunna bidra till rådet och hjälpa så att kloka beslut fattas om vilken forskning som ska finansieras, säger han.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Eriksson

Brottsofferfonden är knuten till Brottsoffermyndigheten, som bland annat delar ut ersättning till brottsoffer som inte kan få skadestånd av den som är dömd.