This page in English

Henrik Andershed

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303397

Rum: L2174

Henrik Andershed

Om Henrik Andershed

Henrik Andershed är professor i psykologi och kriminologi. Henriks forskning handlar främst om kriminalitet och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också (o)trygghet och om utveckling av bedömningsinstrument, digitala verktyg och dess betydelse för att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva. Han är författare och medförfattare till mer än 120 publicerade refereegranskade artiklar, bokkapitel och böcker. Se Publikationer för ett urval av Henriks publikationer och se Forskningsprojekt för en komplett lista av projekt.

Han är ansvarig för flera pågående forskningsprogram och projekt, t.ex. SOFIA-studien. Han är en av temaledarna inom det EU-finansierade doktorandprogrammet NEWBREED.

Henrik undervisar på fristående kurser i Kriminologi samt på Kriminologiprogrammet och på avancerad nivå i Kriminologi och Socialt arbete.

Han är ledamot i HS-nämndens lärarförslagskommitté vid Örebro universitet och han har under flera år varit invald ledamot i Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet. Han varit ledamot i styrgruppen för ORU Innovation Arena – Örebro universitets arena för innovationer. Han har varit ämnesansvarig för Kriminologiämnet vid Örebro universitet i sex år (tre mandatperioder) och innan dess enhetschef/studierektor för Kriminologiämnet i fem år.

Henrik ansvarar för uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete  för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän, m.fl. som under 2018, 2019 och 2020 ges till professionella i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Västerbotten, Västra Götalands och Östergötlands län (inkluderande totalt över 200 kommuner).

Han är ledamot i Rådet för brottsofferfonden (Brottsoffermyndigheten) fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023 samt ledamot i Örebro kommuns brottsförebyggande råd och i Länsstyrelsen i Örebros råd för alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Henrik har också under de senaste åren varit en av ca tio forskare i Sverige som inbjudits årligen till justitieministern för att ge forskarråd om brottsförebyggande arbete. Han har tidigare under flera år varit vetenskapligt sakkunnig vid Socialstyrelsen och vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Han är medlem i Editorial Board för den refereegranskande tidskriften Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Henrik är grundare av EMBRACE, en digital tjänst för kartläggning, analys och uppföljning för ett mer systematiskt och effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Se: www.embrace-safety.se. Han är också medgrundare av ESTER, en digital tjänst för bedömning av risk- och skyddsfaktorer hos unga. Se: www.ester-bedomning.se.

Han är mottagare av flera utmärkelser och priser för sitt arbete; European Young Scholar Award 2002, Örebroregionens och universitetets samverkanspris 2017, Årets digitala innovation 2017 för den digitala brottsförebyggande tjänsten EMBRACE. År 2019 erhöll han SKAPA-priset för EMBRACE.

Doktorander för närvarande:

  • Maria Doyle
  • Nadezhda Golovchanova
  • Carmen Solares Canal
  • Maja Dobrosavljevic

 

Urval av aktuella samverkansaktiviteter


Om Corona och brott i DN Debatt. Andershed, H. (2020). Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro. Till DN Debatt. Kort Youtubefilm om Corona och brott och 10 förebyggande åtgärder


Om ökad tolerans till cannabis bland unga i NA Debatt
tillsammans med bl.a. landshövdingen. Ökad tolerans till cannabis hos elever i Örebro län skrämmer (2020). Debattartikel i Nerikes Allehanda. Landshövding Maria Larsson, Polischef Elisabeth Anestad, Professor Henrik Andershed, Örebro universitet, med fler.

Föreläst som inbjuden huvudtalare för det så kallade IDA-nätverket; Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, med fler i november 2020.

Inbjuden som forskare i oktober 2020 att föreläsa för och diskutera med de ansvariga för den Statliga utredningen om hur kommuner ska lagstiftas att bedriva brottsförebyggande arbete. Läs utredningen här.

Intervjuad i november 2020 om vad som är viktigt i brottsförebyggande arbete i Sverige för ansvariga tjänstemän för den Statliga utredningen Trygghetsberedningen.

Örebro universitets representant i arbets- och styrgruppen för att ta fram Örebro läns brottsförebyggande strategi för 2020-2025. Läs strategin här.

Inledningstalare på hearing/kraftsamling i Oktober 2020 om Brottsförebyggande arbete ordnat av majoriteten av Sveriges största fackförbund (t.ex. Vision, Polisförbundet, med fler.) Talare var också justitieministern och socialministern. Allt finns inspelat och kan ses här.

Utbildningsradion spelade in föreläsning i oktober 2020 om Brottsförebyggande arbete. Finns på UR Play och även visas på Kunskapskanalen.

Sprider forskningskunskap om kriminologi via Örebro universitets Youtubekanal och serien "Krimprofessorn svarar".

Medverkar i Radio P4 Örebro kl. 17.10 varje måndag som expert i kriminologi under programpunkten "Krimprofessorn".

Keynote på den konferensen:  IX Meeting of the Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales - “Current research in the study of Individual Differences and health” celebrated at Universitat Jaume I (Castelló de la Plana) on December 4 and 5, 2020. Föreläsningens titel: CHILD AND YOUTH PSYCHOPATHY: FACING CONTROVERSIES FROM RESEARCH.

Kortfilm om EMBRACE för den nya lokalen Labbet i ORU Innovation Arena. Där ska filmen visas på en ”Wall of Innovation”. Se filmen här.

Uppdragsutbildningar i Kunskapsbaserat praktiskt brottsförebyggande arbete för kommuntjänstemän, politiker, poliser, bostadsföretagstjänstemän under 2020 i Örebro län, Dalarnas län, Uppsala, Värmland, Västmanland, Södermanland, Gävleborg, Västra Götalands och Östergötlands län.

Ledamot i betygsnämd på disputation för doktorsavhandling på University of Southern Denmark 22 December 2020. ''Callous-Unemotional Traits and Functional Family Therapy - The Construct Validity, Treatment Impact and Malleability of Callous-Unemotional Traits among Danish and Norwegian Adolescents in Treatment for Behavior Problems'', submitted by Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

Redaktör för två specialnummer (special issues) i internationella tidskrifter under 2021 om psykopati. En i tidskriften Journal of Criminal Justice och en i Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Frogner, L. , Hellfeldt, K. , Ångström, A. , Andershed, A. , Källström, Å. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2022). Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of a Swedish Cohort. Early Education and Development, 33 (1), 17-37.
Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (9).
Dobrosavljevic, M. , Zhang, L. , Garcia-Argibay, M. , Du Rietz, E. , Andershed, H. , Chang, Z. , Faraone, S. & Larsson, H. (2021). Attention-deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: a population-based register study. European psychiatry, 65 (1).
Aghajani, M. , Klapwijk, E. T. , Andershed, H. , Fanti, K. A. , van der Wee, N. J. A. , Vermeiren, R. R. J. M. & Colins, O. F. (2021). Neural processing of socioemotional content in conduct-disordered offenders with limited prosocial emotions. Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, 105.
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Perceived reasons of unsafety among independently living older adults in Sweden. Nordic Journal of Criminology.
Golovchanova, N. , Owiredua, C. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Presence of Meaning in Life in Older Men and Women: The Role of Dimensions of Frailty and Social Support. Frontiers in Psychology, 12.
López-Romero, L. , Romero, E. , Salekin, R. T. , Andershed, H. & Colins, O. F. (2021). Studying Configurations of Psychopathic Traits: Exploring the Viability of Psychopathic Personality in Early Childhood. Journal of Personality Disorders, 35, 97-U141.
Colins, O. F. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2021). The DSM-5 Limited Prosocial Emotions Specifier for Conduct Disorder: Comorbid Problems, Prognosis, and Antecedents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 60 (8), 1020-1029.
Colins, O. F. , Roetman, P. J. , Lopez-Romero, L. & Andershed, H. (2020). Assessing Psychopathic Traits Among Children: The First Validation Study of the Child Problematic Traits Inventory in a Clinical Sample. Assessment (Odessa, Fla.), 27 (6), 1242-1257.
Pechorro, P. , Braga, T. , Ray, J. V. , Goncalves, R. A. & Andershed, H. (2019). Do incarcerated male juvenile recidivists differ from first-time offenders on self-reported psychopathic traits?: A retrospective study. European Journal of Criminology, 16 (4), 413-431.
Lopez-Romero, L. , Romero, E. , Colins, O. F. , Andershed, H. , Hare, R. D. & Salekin, R. T. (2019). Proposed Specifiers for Conduct Disorder (PSCD): Preliminary Validation of the Parent Version in a Spanish Sample of Preschoolers. Psychological Assessment, 31 (11), 1357-1367.
Lopez-Romero, L. , Molinuevo, B. , Bonillo, A. , Andershed, H. , Colins, O. F. , Torrubia, R. & Romero, E. (2019). Psychometric Properties of the Spanish Version of the Child Problematic Traits Inventory in 3-to 12-Year-Old Spanish Children. European Journal of Psychological Assessment, 35 (6), 842-854.
Lopez Romero, L. , Maneiro, L. , Colins, O. F. , Andershed, H. & Romero, E. (2019). Psychopathic Traits in Early Childhood: Further Multi-informant Validation of the Child Problematic Traits Inventory (CPTI). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 41 (3), 366-374.
Vrettou, M. , Nilsson, K. W. , Tuvblad, C. , Rehn, M. , Åslund, C. , Andershed, A. , Wallén-Mackenzie, Å. , Andershed, H. & et al. (2019). VGLUT2 rs2290045 genotype moderates environmental sensitivity to alcohol-related problems in three samples of youths. European Child and Adolescent Psychiatry, 28 (10), 1329-1340.
Fanti, K. A. , Hellfeldt, K. , Colins, O. F. , Meehan, A. , Andershed, A. & Andershed, H. (2019). Worried, sad, and breaking rules?: Understanding the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems during early childhood. Journal of criminal justice, 62, 23-28.
Salekin, R. T. , Andershed, H. , Batky, B. D. & Bontemps, A. P. (2018). Are Callous Unemotional (CU) Traits Enough?. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40 (1), 1-5.
Andershed, H. , Colins, O. F. , Salekin, R. T. , Lordos, A. , Kyranides, M. N. & Fanti, K. A. (2018). Callous-Unemotional Traits Only Versus the Multidimensional Psychopathy Construct as Predictors of Various Antisocial Outcomes During Early Adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40 (1), 16-25.
Frogner, L. , Gibson, C. L. , Andershed, A. & Andershed, H. (2018). Childhood Psychopathic Personality and Callous-Unemotional Traits in the Prediction of Conduct Problems. American Journal of Orthopsychiatry, 88 (2), 211-225.
Bergman, L. R. , Andershed, A. , Meehan, A. & Andershed, H. (2018). Individual development and adaptation (IDA): A life-span longitudinal program suited for person-oriented research. Journal for Person-Oriented Research, 4 (2), 63-77.
Somma, A. , Andershed, H. , Borroni, S. , Salekin, R. T. & Fossati, A. (2018). Psychopathic Personality Traits in Relation to Self-report Delinquency in Adolescence: Should We Mind About Interaction Effects?. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40 (1), 69-78.
Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Salekin, R. T. , Mulder, E. & Andershed, H. (2018). Psychopathy in Detained Boys: The Search for Primary and Secondary Variants in a Clinical Setting. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9 (5), 408-419.
Colins, O. , Veen, V. , Veenstra, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2018). The Child Problematic Traits Inventory in a Dutch General Population Sample of 3- to 7-Year-Old Children. European Journal of Psychological Assessment, 34 (5), 336-343.
Wang, M. , Colins, O. F. , Deng, Q. , Deng, J. , Huang, Y. & Andershed, H. (2018). The Child Problematic Traits Inventory in China: A multiple informant-based validation study. Psychological Assessment, 30 (7), 956-966.
Fanti, K. A. , Kyranides, M. N. , Lordos, A. , Colins, O. F. & Andershed, H. (2018). Unique and Interactive Associations of Callous-Unemotional Traits, Impulsivity and Grandiosity with Child and Adolescent Conduct Disorder Symptoms. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40 (1), 40-49.
Zwaanswijk, W. , van Geel, M. , Andershed, H. , Fanti, K. A. & Vedder, P. (2018). Variants of Psychopathy and the Dependence on Gender, Age, and Ethnic Background. Journal of Personality Disorders, 32 (6), 721-737.
Fanti, K. A. , Kyranides, M. N. , Georgiou, G. , Petridou, M. , Colins, O. F. , Tuvblad, C. & Andershed, H. (2017). Callous-unemotional, impulsive-irresponsible, and grandiose-manipulative traits: Distinct associations with heart rate, skin conductance, and startle responses to violent and erotic scenes. Psychophysiology, 54 (5), 663-672.
Nylander, I. , Todkar, A. , Granholm, L. , Vrettou, M. , Bendre, M. , Boon, W. , Andershed, H. , Tuvblad, C. & et al. (2017). Evidence for a Link Between Fkbp5/FKBP5, Early Life Social Relations and Alcohol Drinking in Young Adult Rats and Humans. Molecular Neurobiology, 54 (8), 6225-6234.
Pechorro, P. , Goncalves, R. A. , Andershed, H. & DeLisi, M. (2017). Female Psychopathic Traits in Forensic and School Context: Comparing the Antisocial Process Screening Device Self-Report and the Youth Psychopathic Traits Inventory-Short. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 39 (4), 642-656.
Pechorro, P. , da Silva, D. R. , Rijo, D. , Goncalves, R. A. & Andershed, H. (2017). Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Youth Psychopathic Traits Inventory - Short Version among Portuguese Youth. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 39 (3), 486-497.
Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Andershed, H. , Mulder, E. , Salekin, R. T. , Blokland, A. & Vermeiren, R. R. J. M. (2017). Psychometric Properties and Prognostic Usefulness of the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) as a Component of a Clinical Protocol for Detained Youth: A Multiethnic Examination. Psychological Assessment, 29 (6), 740-753.
Wang, M. , Colins, O. F. , Deng, Q. , Andershed, H. , Deng, J. & Ye, H. (2017). Psychometric Properties of the Original and Shortened Version of the Youth Psychopathic Traits Inventory among Chinese Adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 39 (4), 620-634.
Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Salekin, R. T. & Andershed, H. (2017). Psychopathic Personality in the General Population: Differences and Similarities Across Gender. Journal of Personality Disorders, 31 (1), 49-74.
Tuvblad, C. , Fanti, K. A. , Andershed, H. , Colins, O. F. & Larsson, H. (2017). Psychopathic personality traits in 5 year old twins: the importance of genetic and shared environmental influences. European Child and Adolescent Psychiatry, 26 (4), 469-479.
Colins, O. F. , Fanti, K. , Larsson, H. & Andershed, H. (2017). Psychopathic Traits in Early Childhood: Further Validation of the Child Problematic Traits Inventory. Assessment (Odessa, Fla.), 24 (5), 602-614.
Colins, O. F. , van Damme, L. , Andershed, H. , Fanti, K. A. & DeLisi, M. (2017). Self-Reported Psychopathic Traits and Antisocial Outcomes in Detained Girls: A Prospective Study. Youth Violence and Juvenile Justice, 15 (2), 138-153.
Fanti, K. A. , Colins, O. F. , Andershed, H. & Sikki, M. (2017). Stability and Change in Callous-Unemotional Traits: Longitudinal Associations With Potential Individual and Contextual Risk and Protective Factors. American Journal of Orthopsychiatry, 87 (1), 62-75.
Colins, O. F. , Van Damme, L. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2017). The prospective usefulness of callous-unemotional traits and conduct disorder in predicting treatment engagement among detained girls. European Child and Adolescent Psychiatry, 26 (1), 75-85.
Zwaanswijk, W. , Veen, V. C. , van Geel, M. , Andershed, H. & Vedder, P. (2017). The Relation Between the Bifactor Model of the Youth Psychopathic Traits Inventory and Conduct Problems in Adolescence: Variations Across Gender, Ethnic Background, and Age. Psychological Assessment, 29 (8), 1065-1070.
Isaksson, J. , Comasco, E. , Åslund, C. , Rehn, M. , Tuvblad, C. , Andershed, H. & Nilsson, K. W. (2016). Associations between the FKBP5 haplotype, exposure to violence and anxiety in females. Psychoneuroendocrinology, 72, 196-204.
Aghajani, M. , Colins, O. F. , Klapwijk, E. T. , Veer, I. M. , Andershed, H. , Popma, A. , van der Wee, N. J. & Vermeiren, R. R. J. M. (2016). Dissociable relations between amygdala subregional networks and psychopathy trait dimensions in conduct-disordered juvenile offenders. Human Brain Mapping, 37 (11), 4017-4033.
Klingzell, I. , Fanti, K. , Colins, O. , Frogner, L. , Andershed, A. & Andershed, H. (2016). Early Childhood Trajectories of Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits: The Role of Fearlessness and Psychopathic Personality Dimensions. Child Psychiatry and Human Development, 47 (2), 236-247.
Doyle, M. , Frogner, L. , Andershed, H. & Andershed, A. (2016). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. European Journal on Criminal Policy and Research, 22 (1), 19-40.
Andershed, A. & Andershed, H. (2016). Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment. European Journal of Social Work, 19 (6), 887-900.
Tuvblad, C. , Narusyte, J. , Comasco, E. , Andershed, H. , Andershed, A. , Colins, O. F. , Fanti, K. A. & Nilsson, K. W. (2016). Physical and verbal aggressive behavior and COMT genotype: Sensitivity to the environment. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 171 (5), 708-718.
Colins, O. , Andershed, H. , Hawes, S. W. , Bijttebier, P. & Pardini, D. A. (2016). Psychometric Properties of the Original and Short Form of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in Detained Female Adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 47 (5), 679-690.
Fossati, A. , Somma, A. , Borroni, S. , Frera, F. , Maffei, C. & Andershed, H. (2016). The Factor Structure and Construct Validity of the Short Version of the Youth Psychopathic Traits Inventory in Two Independent Samples of Nonreferred Adolescents. Assessment (Odessa, Fla.), 23 (6), 683-697.
Andershed, A. , Gibson, C. L. & Andershed, H. (2016). The role of cumulative risk and protection for violent offending. Journal of criminal justice, 45, 78-84.
Pechorro, P. , Ribeiro da Silva, D. , Andershed, H. , Rijo, D. & Abrunhosa Gonçalves, R. (2016). The Youth Psychopathic Traits Inventory: Measurement Invariance and Psychometric Properties among Portuguese Youths. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13 (9).
Fanti, K. A. , Kyranides, M. N. , Drislane, L. E. , Colins, O. F. & Andershed, H. (2016). Validation of the Greek cypriot translation of the triarchic psychopathy measure. Journal of Personality Assessment, 98 (2), 146-154.
Cater, Å. K. , Andershed, A. & Andershed, H. (2016). Victimized as a child or youth: To whom is victimization reported and from whom do victims receive professional support?. International Review of Victimology, 22 (2), 179-194.
Svensson, B. , Andershed, H. & Janson, S. (2015). A Survey of Swedish Teachers' Concerns for Preschool Children at Risk of Maltreatment. Early Childhood Education Journal, 43 (6), 495-503.
Drislane, L. E. , Brislin, S. J. , Kendler, K. S. , Andershed, H. , Larsson, H. & Patrick, C. J. (2015). A triarchic model analysis of the youth psychopathic traits inventory. Journal of Personality Disorders, 29 (1), 15-41.
Lopez-Romero, L. , Romero, E. & Andershed, H. (2015). Conduct problems in childhood and adolescence: developmental trajectories, predictors and outcomes in a six-year follow up. Child Psychiatry and Human Development, 46 (5), 762-773.
Colins, O. , Andershed, H. & Pardini, D. A. (2015). Psychopathic traits as predictors of future criminality, intimate partner aggression, and substance use in young adult men. Law and human behavior, 39 (6), 547-558.
Andershed, A. & Andershed, H. (2015). Risk and protective factors among preschool children: integrating research and practice. Journal of Evidence-Informed Social Work, 12 (4), 412-424.
Colins, O. F. & Andershed, H. (2015). The DSM-5 with limited prosocial emotions specifier for conduct disorder among detained girls. Law and human behavior, 39 (2), 198-207.
Pechorro, P. , Andershed, H. , Ray, J. V. , Maroco, J. & Goncalves, R. A. (2015). Validation of the Youth Psychopathic Traits Inventory and Youth Psychopathic Traits Inventory: Short Version Among Incarcerated Juvenile Delinquents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 37 (4), 576-586.
Colins, O. F. , Andershed, H. , Frogner, L. , Lopez-Romero, L. , Veen, V. & Andershed, A. (2014). A New Measure to Assess Psychopathic Personality in Children: The Child Problematic Traits Inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36 (1), 4-21.
Borroni, S. , Somma, A. , Andershed, H. , Maffei, C. & Fossati, A. (2014). Psychopathy dimensions, Big Five traits, and dispositional aggression in adolescence: Issues of gender consistency. Personality and Individual Differences, 66, 199-203.
Cater, Å. , Andershed, H. & Andershed, A. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (8), 1290-1302.
Frogner, L. , Andershed, H. , Lindberg, O. & Johansson, M. (2013). Directed Patrol for Preventing City Centre Street Violence in Sweden - A Hot Spot Policing Intervention. European Journal on Criminal Policy and Research, 19 (4), 333-350.
Veen, V. C. , Stevens, G. W. J. M. , Andershed, H. , Raaijmakers, Q. A. W. , Doreleijers, T. A. H. & Vollebergh, W. A. M. (2011). Cross-ethnic generalizability of the three-factor model of psychopathy: the youth psychopathic traits inventory in an incarcerated sample of native Dutch and Moroccan immigrant boys. International Journal of Law and Psychiatry, 34 (2), 127-130.
Veen, V. , Andershed, H. , Stevens, G. W. J. M. , Doreleijers, T. A. H. & Vollebergh, W. A. M. (2011). Psychopathic subtypes and associations with mental health problems in an incarcerated sample of adolescent boys. International Journal of Forensic Mental Health, 10 (4), 295-304.
Eriksson, I. , Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). What protects youths from externalising and internalising problems?: a critical review of research findings and implications for practice. Australian journal of guidance and counselling, 21 (2), 113-125.
Forsman, M. , Lichtenstein, P. , Andershed, H. & Larsson, H. (2010). A longitudinal twin study of the direction of effects between psychopathic personality and antisocial behaviour. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 51 (1), 39-47.
van Baardewijk, Y. , Andershed, H. , Stegge, H. , Nilsson, K. W. , Scholte, E. & Vermeiren, R. (2010). Development and tests of short versions of the youth psychopathic traits inventory and the youth psychopathic traits inventory-child version. European Journal of Psychological Assessment, 26 (2), 122-128.
Andershed, H. , Fredriksson, J. , Engelholm, K. , Ahlberg, R. , Berggren, S. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 488-492.
Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the assessment system ESTER. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 377-383.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protect youth from problems: a review of previous reviews. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 477-482.
Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Normbrytande beteende bland barn: risker och skydd och strukturerad bedömning. Elevhälsan, 3.
Bergman, L. R. , Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Types and continua in developmental psychopathology: Problem behaviors in school and their relationship to later antisocial behavior. Development and psychopathology (Print), 21 (3), 975-992.
Andershed, H. , Koehler, D. , Louden, J. E. & Hinrichs, G. (2008). Does the three-factor model of psychopathy identify a problematic subgroup of young offenders?. International Journal of Law and Psychiatry, 31 (3), 189-198.
Forsman, M. , Lichtenstein, P. , Andershed, H. & Larsson, H. (2008). Genetic effects explain the stability of psychopathic personality from mid- to late adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 117 (3), 606-617.
van Baardewijk, Y. , Stegge, H. , Andershed, H. , Thomaes, S. , Scholte, E. & Vermeiren, R. (2008). Measuring psychopathic traits in children through self-report: The development of the Youth Psychopathic traits Inventory-Child Version. International Journal of Law and Psychiatry, 31 (3), 199-209.
Larsson, H. , Tuvblad, C. , Rijsdijk, F. V. , Andershed, H. , Grann, M. & Lichtenstein, P. (2007). A common genetic factor explains the association between psychopathic personality and antisocial behavior. Psychological Medicine, 37 (1), 15-26.
Andershed, H. & Andershed, A. (2007). Normbrytande beteende bland barn: ett angeläget men eftersatt problem. Psykisk hälsa (1), 43-53.
Forsman, M. , Larsson, H. , Andershed, H. & Lichtenstein, P. (2007). The association between persistent disruptive childhood behaviour and the psychopathic personality constellation in adolescence: A twin study. British Journal of Developmental Psychology, 25, 383-398.
Skeem, J. , Johansson, P. , Andershed, H. , Kerr, M. & Louden, J. E. (2007). Two subtypes of psychopathic violent offenders that parallel primary and secondary variants. Journal of Abnormal Psychology, 116 (2), 395-409.
Larsson, H. , Andershed, H. & Lichtenstein, P. (2006). A genetic factor explains most of the variation in the psychopathic personality. Journal of Abnormal Psychology, 115 (2), 221-230.
Johansson, P. , Andershed, H. , Kerr, M. & Levander, S. (2002). On the operationalization of psychopathy: further support for a three-faceted personality oriented model. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 (suppl. s412), 81-85.
Andershed, H. A. , Gustafson, S. B. , Kerr, M. & Stattin, H. (2002). The usefulness of self-reported psychopathy-like traits in the study of antisocial behaviour among non-referred adolescents. European Journal of Personality, 16 (5), 383-402.
Andershed, H. , Kerr, M. & Stattin, H. (2002). Understanding the abnormal by studying the normal. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 (Suppl. 412), 75-80.
Andershed, H. , Kerr, M. & Stattin, H. (2001). Bullying in school and violence on the streets: are the same people involved?. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2 (1), 31-49.

Artiklar, forskningsöversikter

Dobrosavljevic, M. , Solares, C. , Cortese, S. , Cortese, S. , Andershed, H. & Larsson, H. (2020). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in older adults: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 118, 282-289.
Solares, C. , Dobrosavljevic, M. , Larsson, H. , Cortese, S. & Andershed, H. (2020). The mental and physical health of older offenders: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 118, 440-450.

Böcker

Andershed, H. , Andershed, A. & Wallin Weihe, H. (2007). Normbrytende atferd hos barn: Hva sier forskningen? (1ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Andershed, H. & Andershed, A. (2005). Normbrytande beteende i barndomen: Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Andershed, H. (2002). Antisocial behavior in adolescence: the role of individual characteristics. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andershed, H. , Salekin, R. T. & Clark, A. P. (2018). Psychopathy in children and adolescents: Assessment and critical questions regarding conceptualization. I: Christopher J. Patrick, Handbook of psychopathy (ss. 479-508). New York: Guilford Publications.
Corovic, J. , Andershed, A. , Colins, O. F. & Andershed, H. (2017). Risk Factors and Adulthood Adjustment Outcomes for Different Pathways of Crime: Key Findings from the Swedish IDA Program.. I: A. Blokland & V. van der Geest, The Routledge Handbook on Life-Course Criminology (ss. 220-244). London: Routledge.
Andershed, H. & Tuvblad, C. (2016). Utveckling av psykopati från barndom till vuxen ålder. I: Mette K. F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage & Stephen D. Hart, Psykopati (ss. 49-71). Lund: Studentlitteratur AB.
Andershed, A. & Andershed, H. (2013). En introduktion till longitudinell forskning och IDA-programmet. I: Andershed, A-K., & Andershed, H., Att studera männniskors utveckling: resultat från forskningsprogrammet IDA 1965-2013. Lund: Studentlitteratur AB.
Andershed, H. , Andershed, A. & Tuvblad, C. (2013). Psykologiska och biologiska perspektiv på sociala anpassningsproblem. I: Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans, Perspektiv på sociala problem (ss. 242-261). Stockholm: Natur och kultur.
Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Externalizing and internalizing problems among Youths and the need to understand the heterogeneity of these problems. I: Martin McKee, For the sake of the children: social paediatrics in action. A festschrift in honour of Staffan Jansson (ss. 60-68). Karlstad: Karlstad University Press.
Andershed, H. , Andershed, A. , Söderholm Carpelan, K. , Brännström, L. & Nyström, M. (2010). Bokens bakgrund, syfte, innehåll och målgrupp. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 13-24). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Fredriksson, J. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Den vetenskapliga uppföljningen av Pinocchio II: resultat så långt av den vetenskapliga utvärderingen av Pinnochio-II-projektet : beskrivning av barnen och praktikernas arbete med att tillämpa mer evidensbaserad kunskap i praktik [bilaga 2]. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende (ss. 79-88). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
Andershed, H. , Andershed, A. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Hur fungerar insatser till ungdomar som begår brott och hur kan vi bli bättre i praktik?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 150-177). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Söderholm Carpelan, K. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Insatser till ungdomar som begår brott: det svenska systemet. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 42-50). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Andershed, A. , Andershed, H. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Om insatser som kan användas i ungdomsvård och deras effekter. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 51-102). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Om normbrytande beteende bland barn. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt Genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende : slutrapport (ss. 23-28). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.
Andershed, H. & Wirius, A. (2010). Riskbedömning: aktuella principer, praktik och en blick framåt. I: Anne H. Berman, Carl Åke Fabring, Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk (ss. 55-67). Lund: Studentlitteratur AB.
Andershed, H. (2010). Stability and change of psychopathic traits: what do we know?. I: Randall Salekin, Donald Lynam, Handbook of child and adolescent psychopathy (ss. 233-250). New York: Guilford Press.
Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Ungdomsbrottslighet: hur vanligt är det och vad beror det på?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 25-41). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Ahlgren, T. , Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Vad fungerar i Sverige?: Om svenska utvärderingar av insatser till ungdomar som begår brott. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 126-149). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Andershed, A. & Andershed, H. (2009). Bedömning av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga: hur kan vi använda teori och forskning i praktiken?. I: Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten (ss. 161-201). Stockholm: Socialstyrelsen.
Andershed, H. & Andershed, A. (2008). Implications of heterogeneity among individuals with antisocial behaviour. I: David Canter, Rita Žukauskienė, Psychology and law: bridging the gap (ss. 103-118). Aldershot: Ashgate.
Andershed, A. , Enebrink, P. & Andershed, H. (2007). Normbrytande beteende bland internationellt adopterade barn: riskfaktorer och interventioner. I: Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno, Internationellt adopterade i Sverige: vad säger forskningen? (ss. 121-165). Stockholm: Gothia.
Stattin, H. & Andershed, H. (2004). Psykologiske, neuropsykologiske og biologiske faktorers betydning for udvikling af sociale tilpasningsproblemer. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Perspektiver på sociale problemer (ss. 216-237). Köpenhamn: Hans Reitzels forlag.
Andershed, H. A. , Kerr, M. , Stattin, H. & Levander, S. (2002). Psychopathic traits in non-referred youths: a new assessment tool. I: Eric Blaauw, Lorraine Sheridan, Psychopaths: current international perspectives (ss. 131-158). Den Haag: Elsevier.
Stattin, H. & Andershed, H. (2002). Psykologiska, neuropsykologiska och biologiska faktorer: betydelse för utveckling av sociala anpassningsproblem. I: Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Perspektiv på sociala problem (ss. 228-250). Stockholm: Natur och kultur.

Konferensbidrag

Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective fear of crime and its associations with depressive feelings and life satisfaction in older adults: Cognitive emotion regulation as a moderator?. I: The Stockholm Criminology Symposium Program & Abstracts. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 15-16, 2021 (ss. 29-29). The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå).
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Feelings of unsafety and well-being in advanced age. Konferensbidrag vid 25th Nordic Gerontology Congress, Reykjavik, Iceland, (Virtual Congress), June 2-4, 2021.
Golovchanova, N. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2019). The +65 and Safe Study: Feelings of unsafety and fear of crime in advanced age. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Student Generated Violence towards Teachers in Swedish Schools: Prevalence and Characteristics of Victimization and Identification of Risk and Protective Factors. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 12-14, 2018 (ss. 172-173).
Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Teacher-victimization in Swedish schools: Identification of risk factor. Konferensbidrag vid 6th European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions Congress (EFCAP 2018). Young victims and young offenders. Prevention and intervention within families and institutions, Venice, Italy, June 20-22, 2018.
Andershed, H. , Frogner, L. & Andershed, A. (2017). Psychopathic personality works better than CU traits for predicting fearlessness and ADHD symptoms in children with conduct problems. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Bergstrøm, H. , Frogner, L. , Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Andershed, A. & Andershed, H. (2017). Psychopathic traits during early childhood: Stable over time or rapidly changing?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Andershed, A. & Andershed, H. (2017). The SOFIA-study: A prospective longitudinal study on social adjustment. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Hellfeldt, K. , Frogner, L. , Andershed, A. , Källström, Å. & Andershed, H. (2017). Understanding preschool precursors to early school adjustment. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Selenius, H. , Strand, S. & Andershed, H. (2016). Childhood maltreatment, school-related problems and psychopathic traits among offenders admitted to forensic psychiatric care. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 14-16, 2016.
Vrettou, M. , Nillson, K. W. , Tuvblad, C. , Rehn, M. , Andershed, A. , Wallén-Mackenzie, Å. , Andershed, H. , Nylander, I. & et al. (2016). VGLUT2 genotype interacts with environmental experiences to predict alcohol misuse in young adults. I: ISBRA ESBRA World Congress on Alcohol an Alcoholism, Berlin, Germany. Konferensbidrag vid ISBRA ESBRA World Congress on Alcohol and Alcoholism, Berlin, Germany, 2-5 September, 2016.
Doyle, M. , Johansson, M. , Mill, J. & Andershed, H. (2015). Hur polis och universitet effektivt kan samverka. I: Rolf Granér and Ola Kronkvist, The Past, the Present and the Future of Police Research Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar. Konferensbidrag vid The Fifth Biennial Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014 (ss. 183-200). Växjö: Linnéuniversitetet, Polisutbildningen.
Corovic, J. , Andershed, A. , Andershed, H. & Colins, O. (2014). Criminal pathways: key findings from the Swedish IDA-program concerning early predictors and adulthood adjustment outcomes. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2014). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Nordic Police Research Seminar, Växjö, Sweden, August 19-21, 2014.
Doyle, M. & Andershed, H. (2014). New ways to interview eyewitnesses of crime: a comparison between interviews done face-to-face, by telephone and via online chat. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.
Eriksson, I. , Fanti, K. A. , Frogner, L. , Andershed, A. , Colins, O. & Andershed, H. (2014). Temperamental and personality dimensions associated with stability and change of conduct problems and CU traits during childhood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.
Frogner, L. , Colins, O. F. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). The Importance of CU traits and Other Psychopathic Personality Traits in Predicting Early Childhood Conduct Problems. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 9-11, 2014.
Källström Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, June 9-11 2014, Stockholm, Sweden.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2013). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.
Lopez Romero, L. & Andershed, H. (2012). Can psychopathic traits be meaningfully measured in preschool children?: test of the child problematic traits inventory. Konferensbidrag vid 3rd EFCAP Congress - Young Offenders and Victims - Forensic Psychiatry and Psychology for Children, Adolescents and Young Adults, Berlin, Germany, March 7-9, 2012.
Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Risk and protective factors among preschool children for long-lasting psychosocial problems: what we know from research and how it can be used in practice. Konferensbidrag vid Nordic Day 2012: Early childhood interventions – attractive and effective? Copenhagen, Denmark, June 24, 2012.
Frogner, L. , Andershed, H. & Lindberg, O. (2011). Evaluation of a hot spot policing project using private security guards to prevent violent crime. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.
Andershed, H. (2011). Ongoing activities to summarize effective work with children: the Nordic countries. Konferensbidrag vid Investing in Children:Early Years Services and Child Protection - ESN Autumn Seminar, November 14-15, 2011, Paris, France.
Bond, H. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). Risk-need assessments of youth with or at risk for criminal behavior: structure or no structure?. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.
Andershed, H. (2011). The importance of using knowledge from research on risk and protective factors in practice with children. Konferensbidrag vid Early Childhood Intervention – Getting in Touch, Establishing Relationships, Developing Structures, September 12-13, 2011, Berlin, Germany.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). When callous-unemotional-traits come together with conduct problems and when they do not. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC , USA..
Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Empirical test of a new screening questionnaire of risk faactors for conduct problems among youths: external validity and internal consistency tests of ESTER-screening. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.
Andershed, H. , Engelholm, K. , Frediksson, J. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Protection against externalizing and internalizing behavior problems among children at risk. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..
Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the computerized assessment system ESTER. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.
Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Subgroups of children with conduct problems. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..
Svensson, B. , Janson, S. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). The SOFIA study: a multi-disciplinary large scale longitudinal study ofsocial, behavioral and physical development. Konferensbidrag vid 5th Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe (CELSE), October 13-15, 2010 Paphos, Cyprus, Greece.
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about childhood resilience. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance, April 21-25 2010, Antalya, Turkey..
Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protects youth from problems: a review of reviews. Konferensbidrag vid Pathways to resilience II: The Social Ecology of Resilience, June 7-10, 2010, Halifax, Nova Scotia, Canada..
Tuvblad, C. , Larsson, H. , Viding, E. , Plomin, R. , Andershed, H. & Lichtenstein, P. (2007). Genetic contributions to environmental correlates of psychopathy. Konferensbidrag vid 2nd biannual meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP), St. Pete's Beach, Florida, USA, April 26-28, 2007.

Manuskript

Frogner, L. , Bergstrøm, H. , Colins, O. F. , Fanti, K. A. , Andershed, A. & Andershed, H. Psychopathic Traits During Early Childhood: Stable Over Time or Rapidly Changing?.

Rapporter

Andershed, A. & Andershed, H. (2019). Risk- och skyddsfaktorer förnormbrytande beteende bland unga: Att använda teori och forskning i praktiken. Stockholm: Socialstyrelsen (Underlag till Socialstyrelsens kunskapsstöd kring barn och unga som begår brott ).
Hansson, M. , Doyle, M. , Andershed, H. , Svensson, S. , Johansson, P. & Ammer, T. (2016). Effektiv samordning för trygghet: Handbok. Örebro: Örebro University.
Doyle, M. , Frogner, L. & Andershed, H. (2015). Tryggare kan ingen vara?: Människors trygghet i närvaro av poliser, ordningsvakter och polisvolontärer. Stockholm: Polismyndigheten (Polismyndigheten, Rikspolischefens kansli 2015:1).

Samlingsverk (redaktör)

Andershed, A. (ed.) & Andershed, H. (ed.) (2013). Att studera människors utveckling : resultat från forskningsprogrammet IDA1965-2013. Lund: Studentlitteratur.
Andershed, H. (ed.) , Andershed, A. (ed.) & Söderholm Carpelan, K. (ed.) (2010). Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (1ed.). Stockholm: Gothia Förlag AB.