Så blir introduktionen för nya studenter vid Örebro universitet

 Ida Björklund  står utanför Örebro studentkår tillsammans med Samuel Sparrow på Örebro universitet.

Ida Björklund och Samuel Sparrow ser fram emot att få välkomna alla nya studenter till universitetet.

Höstens introduktion för nya studenter bjuder på en blandning av digitala inslag och aktiviteter på plats på campus.
– Det känns jätteroligt att våra nya studenter faktiskt kommer att få träffa varandra på riktigt, säger Ida Björklund på Örebro studentkår.

Intresset för högre studier är stort i hela landet och antalet sökande till Örebro universitet ökade med tio procent inför höstterminen. När höstterminen startar nästa måndag väntas runt 3 000 nya programstudenter inleda sina studier vid något av universitetets tre campus.

Höstterminen kommer att innebära ett stegvis öppnande av campus, med målet att alla studenter ska få undervisning på plats på campus från och med november. De första två veckorna ska nya studenter prioriteras, för att de ska kunna lära känna varandra och sitt nya universitet.

Introduktion i två delar

Den akademiska introduktionen, som universitetet ansvarar för, innehåller informationspass om till exempel studieteknik, hur en tentamen går till och andra praktiska saker som man behöver veta om universitetsstudier.

– Det mesta kommer att hållas digitalt, men vi har också valt att genomföra en del pass i större salar där det går att hålla ett coronasäkert avstånd, säger Samuel Sparrow, introduktionsansvarig vid Örebro universitet.

Även den studiesociala introduktionen, som Örebro studentkår samordnar, kommer att bestå av både digitala aktiviteter och fysiska träffar.

– Vi har tagit hänsyn till att restriktionerna delvis har lättats, samtidigt som vi ändå vill vara försiktiga. Varje sektion får därför arrangera som mest fem aktiviteter som till exempel grillning eller kubb utomhus i grupper om maximalt 30 personer, berättar Ida Björklund, vice ordförande med studiesocialt ansvar på Örebro studentkår.

Aktiviteter utan alkohol

För att minska risken för smittspridning är alla aktiviteter dessutom alkoholfria.

– Coronapandemin och osäkerheten kring hur hösten ska bli har inneburit extra arbete för alla som varit med och planerat introduktionen. Det känns jätteroligt att våra nya studenter nu faktiskt kommer att få möjlighet att träffa varandra på riktigt, säger Ida Björklund.

Även Samuel Sparrow hyllar alla de frivilliga som engagerar för att nya studenter ska känna sig välkomna vid Örebro universitet.

– Våra generaler, faddrar och fadderchefer har en otrolig energi och det finns ett fantastiskt engagemang för att alla nya studenter ska få uppleva en fin introduktion, säger han.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Emelie Eklind

Ny student
Här finns information om introduktionen och annat som är bra att veta som ny student vid Örebro universitet.

Står du som reserv?
Om det blir aktuellt med reservantagning kommer du att kontaktas av ansvarig institution.

Sen anmälan
Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser med start höstterminen 2021 på Antagning.se.

Högt söktryck
Antalet sökande till Örebro universitet ökade med tio procent inför höstterminen, vilket kan jämföras med den nationella ökningen på tre procent. Läs mer om det här.