Samira Prado får 2,1 miljoner för att studera växtproteinernas effekter på hälsan

Porträtt Samira Prado

Samira Prado.

Allt fler väljer att äta växtbaserade protein men vi vet fortfarande lite om hur det påverkar vår hälsa. Nu ska Örebroforskaren Samira Prado kartlägga biomarkörer i magen kopplade till intag av proteiner från växtriket – och på så sätt utvärdera vilka hälsoeffekter sådan kost ger. För detta har hon fått 2,1 miljoner från Formas.

Vid matsmältningen av proteiner produceras flera andra ämnen, så kallade metaboliter, som också tas upp i vår mag-tarmkanal. Dessa kan i sin tur kopplas till både positiva och negativa effekter av intag av proteiner.

– På sikt kan kartläggningen av de metaboliterna bidra till att vi kan välja hållbart producerade livsmedel som ger hälsofördelar, säger Samira Prado, nutritionsforskare inom Örebro universitets strategiska satsning på Mat och hälsa.

Viktiga pusselbitar

För att studera vilka metaboliter som produceras och tas upp i mag-tarmkanalen när man äter växtproteiner och hur samspelet med tarmfloran ser ut, ska Samira Prado analysera blod- och avföringsprover. Varje biologiskt prov innehåller tusentals metaboliter och det finns ungefär 22 miljoner bakteriegener i vår tarmflora.  

– Kartläggning av bakteriegener och metaboliter från avföring, urin och blod är viktiga pusselbitar som ska öka vår förståelse för växtproteinernas effekter på människans kropp och hälsa, säger Samira Prado.

Flera tidigare studier med växtproteiner har så kallade störfaktorer vilket gör det svårt att använda resultaten och dra slutsatser på befolkningsnivå.

– En stor utmaning är komplexiteten i växtproteinets struktur och människans biologi, säger hon. 

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jesper Mattsson