Skolans roll när ungdomar utsätts för brott

Sara Thunberg

Sara Thunberg forskar om ungdomar och brott ur flera olika perspektiv.

Att dela klassrum med sin förövare. Att inte klara av att vara i skolan och halka efter i undervisningen. Det finns många anledningar att undersöka skolans roll för ungdomar som blivit utsatta för brott. Örebroforskaren Sara Thunberg vill ta reda på vad brottsutsatta ungdomar behöver för att klara skolan.

Ungdomarna i studien var mellan 15 och 19 år när de utsattes för brott. Det handlar om till exempel misshandel, hot, stöld, rån och våld i nära relationer. De har polisanmält brotten och målet har gått vidare till tingsrätten.
 
– Skolan är viktig för den här åldersgruppen. Hade de varit vuxna hade flera av dem blivit sjukskrivna – men när man går i skolan måste man vara fysiskt närvarande, säger Sara Thunberg, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.
 
Flera av ungdomarna som hon har intervjuat i studien har inte klarat det. De har varit borta i flera veckor eller bara klarat av att vara på plats några timmar om dagen.
 
– Det finns få möjligheter att komma igen ordentligt i systemet. Flera berättar att de hade lärare som försökte hjälpa dem men att det ändå var svårt, säger Sara Thunberg.

Inte kunnat ta sin examen

Hon har intervjuat ungdomarna tre år efter rättegången. Flera har inte kunnat ta sin examen och andra har inte fått de betyg de önskat.
 
– Det finns en risk att hamna i utanförskap och få problem långsiktigt om skolarbetet blir lidande. Skolan har givetvis inte hela ansvaret för situationen och behöver ibland lotsa vidare till andra stödinsatser, säger Sara Thunberg, som är klar med intervjuerna och nu ska gå vidare och analysera materialet med fokus på skolans roll.
 
Sara Thunberg forskar om ungdomar och brott ur flera olika perspektiv. Hennes avhandling handlar om hur ungdomar som blivit utsatta för olika typer av brott ser på sig själva som brottsoffer och om hur deras behov av stöd ser ut. Hon undersöker tillsammans med Linda Arnell och Åsa Källström hur det påverkar barn att bo på skyddat boende när deras mammor flytt en våldsam partner.
 
Studien om skolans roll för brottsutsatta ungdomar är finansierad av Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson

Tidigt stöd när barn blir utsatta för våld

Sara Thunberg har också, tillsammans med kollegan Anna Petersén, fått  ett planeringsanslag för att ta fram en utvärderingsplan av en arbetsmodell som används när det finns misstanke om att barn blir utsatta för våld i familjen.
 
Målet med den är att ge stöd, information och förhindra ytterligare våld men också att undvika en situation där barnen ensamma måste möta sina föräldrar, som kan vara upprörda, efter att de blivit förhörda av polisen. Barnen, föräldrarna och professionella från till exempel socialtjänst och polis kommer ingå i utvärderingen.
 
– Det är en modell som gör det möjligt att sätta in stödet till familjen tidigt även om det pågår en polisutredning. Den har testats i flera kommuner men är ännu inte vetenskapligt utvärderad, säger Sara Thunberg.
 
Studien är finansierad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.