Skönlitterär läsning ska inspirera studenter

uppslagen bok

Med start i början av februari kommer studenter på lärarutbildningen att inspireras och bli mer medvetna om det skönlitterära utbudet som finns på universitetsbiblioteket. Det är i alla fall förhoppningen från projektet Skönlitteratur på Örebro universitetsbibliotek.
- Skönlitterär läsning gynnar det egna språket och skrivandet, säger projektledare Kristina Fröberg.

Arbetsgrupp: 
Kristina Fröberg (projektledare)
Anna Westerlund
Åsa Arvidsson
Nadia Abdellah

Det ettåriga projektet som startade i september 2020 har flera syften. I projektplanen står bland annat att universitetsbiblioteket aktivt ska arbeta med att sprida utbudet av skönlitteratur och att ge studenterna möjlighet att ta del av den – både inom och utanför utbildningens ram. Detta kan ses som en utmaning eftersom studenterna redan läser en mängd kurslitteratur. Men det finns så många fina fördelar med att läsa skönlitteratur.  

- Läsningen ger avkoppling och möjlighet till personliga reflektioner på ett sätt som facklitteratur inte gör. Dessutom är det stärkande för det egna skrivandet att läsa skönlitteratur, säger Kristina Fröberg.

Bokprat i samarbete med Guldkant 

I november inleddes samtal med Framtidens lärarutbildning som under hösten arbetat fram konceptet Guldkant. Guldkant erbjuder ett mervärde för lärarstudenter genom att belysa olika teman på månatlig basis, teman som studenter uttryckt att de vill veta mer om. Två av målen för Skönlitteraturprojektet är dels att skapa kännedom om det fina utbud som biblioteket har, dels att etablera organiserade former för att studenter ska kunna ta del av utbudet. 
Samarbetet med Guldkant och dess tematik passar därför väldigt bra in i detta arbete. 

- Det är utifrån de givna teman som Guldkant har som vi tar fram skönlitteratur att tipsa studenterna om. Och nu i februari kommer vi även att erbjuda något vi kallar för bokprat, som är en något enklare samtalsform än en bokcirkel. Här har vi stor hjälp av Åsa Arvidsson som är kontaktbibliotekarie för lärarutbildningen, säger Kristina Fröberg. 

I början av februari kommer studenterna att bjudas in till ett kortare seminarium där vi presenterar en aktuell bok för bokprat. För februari är det Paradiset ligger under mammas fötter av Gina Dirawi som kommer att diskuteras. Det ska kännas enkelt för studenterna att delta. Någon kanske har läst boken förut, någon kanske har läst halva, en tredje har läst boken flera gånger – alla är välkomna. Kristina flaggar dock för att det finns risk för spoilers om någon inte läst slutet på boken. 

- Det som är extra fint med samarbetet mellan Skönlitteraturprojektet och Framtidens lärarutbildning är att vi kan addera vårt projekt till ett redan upparbetat koncept. Det blir synergier för båda. Vi får ett sätt att nå ut till lärarstudenter och Guldkant får ytterligare en dimension att erbjuda studenterna, avslutar Kristina Fröberg. 

Bokpratet kommer att hållas på Zoom och anmälan gör studenterna via Örebro Lärarstudenters sida på Facebook. 

Text: Anna-Karin Jungander

Målen med projektet Skönlitteratur på Örebro universitetsbibliotek är att:

  • öka kännedomen bland studenter om universitetsbibliotekets samlingar av skönlitteratur och läsandet som förströelse  
  • öka kännedomen bland lärare och studenter om läsning som en del i att utveckla det skrivna språket och ett sätt att bättre förstå sin omvärld 
  • etablera former för att studenter på ett organiserat vis ska ges möjlighet att ta del av skönlitteratur 
  • skapa former för att marknadsföra universitetsbibliotekets skönlitteratur och synliggöra den i bibliotekslokalen.