Så kan musik förebygga brott och kroppsacceptans lyfta hälsan – här är årets Social Impact Lab

Årets Social Impact Lab-grupp: Maria Fogelkvist, Anna-Karin Andershed, Sara Frödén, Emma Nilsing Strid, Sofie Adaszak och Martin Eriksson Crommert.

Årets Social Impact Lab-grupp: Maria Fogelkvist, Anna-Karin Andershed, Sara Frödén, Emma Nilsing Strid, Sofie Adaszak och Martin Eriksson Crommert.

Att hjälpa kvinnor med delade magmuskler, förebygga våld för personer med intellektuella funktionshinder, förvandla skolgårdar till skogsträdgårdar och lyfta det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. Det är några exempel på idéer till sociala innovationer som årets Social Impact Lab-grupp ska utveckla.
– Jag har burit med mig den här idén i mer än tio år och kände att nu är det dags att testa om den går att realisera, säger Anna-Karin Andershed, professor i psykologi.

Deltagarna i Social Impact Lab 2021

  • Maria Fogelkvist är psykolog vid ätstörningsenheten i Örebro, samt doktorand vid Örebro universitet. Som doktorand har hon undersökt en behandling riktad mot kroppsuppfattning, som visat sig vara hjälpsam för personer med ätstörning. Att ha en negativ syn på sin kropp och utseende, eller att vara upptagen kring kropp och utseende är vanligt i normalpopulationen, och är bland annat associerat med symtom på depression, ångest och ätstörda beteenden, samt försämrad livskvalitet. Marias förhoppningar med medverkan i Social Impact Lab är att möjliggöra för fler att ta del av den behandling hon undersökt som doktorand.
  • Anna-Karin Andershed är professor i psykologi och verksam inom kriminologi. Inom ramen för Social Impact Lab kommer hon att arbeta fram en musikbaserad, förebyggande intervention med fokus på riskfaktorer och skyddande faktorer för utveckling av antisocialt beteende för barn i förskoleåldern.
  • Sara Frödén är lektor i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. Hennes projekt handlar om att utveckla en modell för hållbara pedagogiska utomhusmiljöer för förskolor, skolor och fritidshem. Modellen baseras på principer från permakulturdesign och skogsträdgårdsodling i kombination med undervisning för hållbar utveckling och utomhuspedagogik.
  • Emma Nilsing Strid är fysioterapeut och medicine doktor, forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum och Enhet för kunskapsstyrning. Hennes projekt handlar om att förbättra det proaktiva och hälsofrämjande arbetet inom primärvården genom att underlätta för patienter och vårdpersonal att börja diskutera levnadsvanor.
  • Sofie Adaszak är Master of Science-arbetsterapeut och adjunkt vid institutionen för hälsovetenskaper med fokus på hälsofrämjande och arbetsterapins möjligheter att skapa hälsa för fler i samhället. Projektet som hon jobbar med nu handlar om riskbedömning av våld för personer med intellektuella funktionshinder.
  • Martin Eriksson Crommert är sjukgymnast och forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, och affilierad till Örebro universitet. Hans projekt handlar om att förbättra omhändertagandet av kvinnor med delade magmuskler efter graviditet.

Social Impact Lab vill skapa innovation som löser samhällsutmaningar. Nu går verksamheten, som drivs inom Örebro universitet Holding AB, in på sitt femte år. Deltagarna har en gemensam nämnare: att de vill utveckla sina idéer för social förändring och skapa innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som gör nytta utanför den akademiska världen.

Att ha en negativ syn på sin kropp och sitt utseende kan få många negativa hälsokonsekvenser. Detta vill en av årets deltagare, psykologen Maria Fogelkvist, förändra.

– Fokus på att lösa problem, som att ”fixa” kroppen, är ofta en bidragande del till psykiskt lidande. Det finns en behandling som går ut på att acceptera sin kropp såsom den är, och samtidigt agera på ett sätt som överensstämmer med det som individen värdesätter i livet. Min idé är att hitta vägar för att kunna erbjuda denna behandling till fler individer som upplever en svår relation till sin kropp, säger Maria Fogelkvist.

Anna-Karin Andershed, professor i psykologi och verksam inom kriminologi, deltar också i årets Social Impact Lab. Hennes idé handlar om att i ett tidigt stadie kunna förebygga framtida utagerande, externaliserade problem eller kriminalitet – med hjälp av musik.

– Musiken blir verktyget för pedagogen att systematiskt tillsammans med barnen adressera teman som kanske annars tas upp mer på förekommen anledning, till exempel aggressivitet, impulsivitet, positiva problemlösningsstrategier, empati och sociala förmågor. Vi vet dessutom att musicerandet kan påverka både beteenden, känslor och socialt klimat, så att använda musiken som verktyg har forskningsstöd i sig, säger Anna-Karin Andershed.

Läs mer om årets deltagare i faktarutan intill artikeln.

Duberg och Wetter Edman förstärker Social Impact Lab-teamet

Precis som tidigare är innovationsrådgivaren Åsa Allard verksamhetsledare för Social Impact Lab. I år förstärks teamet med ytterligare två kompetenser: Designforskaren Katarina Wetter Edman och den tidigare Social Impact Lab-deltagaren Anna Duberg.

Katarina Wetter Edmans roll blir att se deltagarnas idéer ur ett tjänstedesignperspektiv.

– Tjänstedesign handlar om att utgå från människans behov. Det finns massor av innovationsarbete som utgår från teknik men som inte nödvändigtvis fyller en funktion – det blir väldigt inifråndrivet. Tjänstedesign kan bidra med ett "utifrån-in"-perspektiv, säger Katarina Wetter Edman.

Åsa Allard, Anna Duberg och Katarina Wetter Edman arbetar med att leda årets Social Impact Lab-grupp.

Åsa Allard, Anna Duberg och Katarina Wetter Edman arbetar med att leda årets Social Impact Lab-grupp.

Anna Duberg, medicine doktor i hälsovetenskap, utvecklade sin metod Dans för hälsa under Social Impact Labs första år 2017 och har sedan dess utsetts till både Årets förnyare inom svensk sjukvård av Dagens Medicin samt Årets yrkeskvinna i Örebro län. I dag arbetar hon inom Innovationsteamet på Region Örebro län och förstärker nu Social Impact Lab som en del av det fördjupade samarbetet mellan parterna.

– Samarbetet med universitetet kring sociala innovationer i en hälso- och sjukvårdskontext är en fantastisk möjlighet att snabba på utvecklingen av lösningar på sociala utmaningar. Vår förhoppning är att åstadkomma direkta positiva effekter såväl för patienter som för hälso- och sjukvårdsorganisationen, säger Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef på Region Örebro län.

Åsa Allard ser fram emot att följa och stötta deltagarna i arbetet under året.

– Vi har så mycket roligt och viktigt framför oss. Jag känner både stolthet och förväntan över att få dela idéutvecklingsarbetet med deltagarna i årets grupp. Att programmet dessutom har stärkts genom nya samarbeten och programkollegor ger så mycket ny kraft och inspiration, säger Åsa Allard.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Privat och Örebro universitet