Starka rekryteringar och akademisk excellens med Wallenbergs AI-satsning

Det senaste året har Örebro universitet rekryterat över tio seniora forskare, postdoktorer och doktorander inom AI. Satsningen har möjliggjorts genom samarbetet med Wallenbergstiftelsens forskningsprogram WASP.
– AASS och Örebro universitet är stolta över att vara en del av Sveriges största forskningsprogram inom AI. Att AASS ingår i WASP beror på den akademiska och vetenskapliga excellensen, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Forskare som rekryterats genom WASP:

Seniora forskare:

Luc De Raedt, Oscar Martinez Mozos, Johannes Andreas Stork och Marjan Alirezaie.

Postdoktorer:

Savitha Sam Abraham.

Doktorander:

Mohamadreza Faridghasemnia, Quantao Yang, Eduardo Maestro, Tiago Almeida, Arvid Norlander, Rishi Hazra, Jean-Paul Ivan och Samira Alkaee Teleghan.

Seniora forskare som får stöd av WASP:

Alessandro Saffiotti, Lars Karlsson och Todor Stoyanov.

Biträdande direktör för WASP med ansvar för strategi och samordning:

Amy Loutfi.

Läs mer om rekryteringarna här.

Fram till 2030 ska WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) investera 5,5 miljarder kronor i grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Målet är att bidra till att Sverige tar en internationellt erkänd och ledande position inom AI.

Forskningen sker vid ett antal svenska universitet: Chalmers tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Genom en stärkt satsning från WASP på AI deltar även Örebro universitet och forskargrupper vid Uppsala universitet.

Under det senaste året har samarbetet med WASP gjort det möjligt för Örebro universitet och AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) att rekrytera ett antal seniora forskare, postdoktorer och doktorander.

– Örebro universitet, med sitt Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, har fokuserat på att vara en ledande aktör inom artificiell intelligens. Vi profilerar inte bara vårt universitet på detta område, utan skapar samtidigt även en regional och nationell profil. En viktig del i den processen är att göra starka rekryteringar av internationella forskare, säger Amy Loutfi och fortsätter:

– Just den akademiska kvaliteten – i form av grundforskning, publikationer och strategiskt ledarskap – är viktig både för att kunna skapa en kritisk massa av kompetens och en hållbar forskningsmiljö.

Läs mer om Örebro universitetets arbete inom AI här.

Text: Jesper Eriksson
Film: WASP

WASP.

Luc De Raedt, Marjan Alirezaie, Oscar Martinez Mozos, Johannes Andreas Stork, Todor Stoyanov och Amy Loutfi är några av AASS:s seniora forskare som antingen rekryterats eller får stöd genom WASP.