Vetenskapsrådet nya utvärdering: Hög klass på Örebroforskning i statskunskap – som också påverkar samhället

Erik Hysing

– Vi har fått ett kvitto på att det vi gör är bra, säger Erik Hysing, ämnesansvarig för statskunskapen vid Örebro universitet.

Statskunskapen vid Örebro universitet håller hög klass. Det visar en utvärdering av Vetenskapsrådet, som för första gången mäter både kvaliteten på forskningen - och hur betydelsefull den är för samhället.
– Vi har fått ett kvitto på att det vi gör är bra, säger Erik Hysing, ämnesansvarig för statskunskapen vid Örebro universitet.

Forskningsfinansiären Vetenskapsrådet har för första gången kombinerat en granskning av forskningens kvalitet med hur forskningen påverkar samhället. Den typen av utvärdering är ny i Sverige, men används i andra länder.

Ämnet statsvetenskap blev föremål för den första utvärderingen enligt den nya modellen, med Örebro universitet som ett av 14 lärosäten.

 – Vi har fått bekräftat att vår forskning håller en hög vetenskaplig kvalitet och har ett stort genomslag i samhället. Vi är relativt få forskare men står oss väl i jämförelse med det fyra stora universiteten, säger Erik Hysing, docent och ämnesansvarig för statskunskap.

Högre medelvärde än de flesta andra

Efter att ha läst och bedömt ett slumpmässigt urval av vetenskapliga publiceringar, så konstaterar de internationella bedömarna att forskning av hög kvalitet bedrivs även vid mindre lärosäten. Örebro universitet fick i den här bedömningen ett högre medelvärde än de flesta andra lärosäten i Sverige. 

– Vi lever i en värld där trycket på att publicera mer och mer är starkt. Vi måste hantera detta, särskilt mot yngre forskare och få dom att ta det lugnt och uppmuntra till att sikta på riktigt bra tidskrifter. För oss är kvaliteten viktigast, säger Erik Hysing, som förordar ”en riktigt bra artikel istället för 3-4 som inte är lika bra”.

Han konstaterar att den inställningen inte är självklar inom akademin, men han känner sig trygg med att forskarna i statskunskap i Örebro med sin långa erfarenhet har förmågan att bedöma kvalitet. Och så finns förstås externa forskare som bidrar med sina kvalificerade åsikter.

Som en del i utvärderingen valde lärosätena ut tre egna projekt för granskning av forskningens betydelse, som för Örebros del fick omdömen från ”good” till ”excellent” av bedömarna. Även här står sig Örebro Universitet mycket väl i jämförelse med andra lärosäten.

 – Vi är mycket inriktade på forskning som kan hjälpa till att hantera svåra samhällsutmaningar. Och rapporten visar att det går att kombinera detta med excellent forskning. Faste det visste vi redan innan, konstaterar Erik Hysing.

Enligt Vetenskapsrådet är den ”övergripande slutsatsen i expertpanelens rapport är att forskning inom statsvetenskap i Sverige håller en hög internationell nivå. Resultatet visar också att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet många gånger också är den som är bäst på att nå ut i samhället”.

Fotnot: Statsvetenskap heter statskunskap på Örebro universitet

Text: Maria Elisson
Foto: Privat

Vetenskapsrådet har tagit fram en ny modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap.

Modellen mäter både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället, en kombination som förekommer i andra länder. De flesta av bedömarna kommer från andra länder.

Syftet är att se hur väl svensk forskning står sig internationellt och är tänkt som ett komplement till granskningar som görs av UKÄ och lärosätena själva.