This page in English

Erik Hysing

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302442

Rum: F2208

Erik Hysing

Om Erik Hysing

Erik Hysing är docent i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. Erik forskar förnärvarande inom tre områden.

Inom projektet Hållbar utveckling genom deliberation? (finansierat av Formas) arbetar han tillsammans med Jan Olsson med att undersöka hur tjänstemäns strategiska agerande, resursmobilisering och samspel med andra aktörer bidrar till kommuners arbete med hållbar utveckling.

I ett andra projekt forskar han om hur myndigheter kan förmå företag och andra organisationer att frivilligt ta ett ökat ansvar för miljö och säkerhet utan att tillgå hårda styrmedel. I detta projekt ingår studier av märkningssystem och politisk konsumtion, utfasning av hälso- och miljöfarliga kemikalier inom textilindustrin, samt transportsektorns miljö och säkerhetsarbete kopplat till nollvisionen (finansierat av Trafikverket).

Ett tredje projekt handlar om ekosystemtjänster och vilka politiska och praktiska effekter detta ”nya” sätt att identifiera och värdera naturvärden har på Sveriges politik för biologisk mångfald. Projektet finansieras av Formas och analyserar hur denna ansats integrerats i existerande policys samt hur beslutsfattare förstår, värdesätter och skapar kapacitet för genomförande.   

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Hysing, E. (2021). Responsibilization: The case of road safety governance. Regulation and Governance, 15 (2), 356-369.
Hall, P. & Hysing, E. (2019). Advancing voluntary chemical governance?: The case of the Swedish textile industry dialogue. Journal of Environmental Planning and Management, 62 (6), 1001-1018.
Olsson, J. & Hysing, E. (2019). Aktivism bland offentliga tjänstemän. Fronesis (62-63), 123-132.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Hysing, E. & Lidskog, R. (2018). Policy Contestation over the Ecosystem Services Approach in Sweden. Society & Natural Resources, 31 (4), 393-408.
Hansla, A. , Hysing, E. , Nilsson, A. & Martinsson, J. (2017). Explaining voting behavior in the Gothenburg congestion tax referendum. Transport Policy, 53, 98-106.
Hysing, E. & Lundberg, E. (2016). Making governance networks more democratic: lessons from the Swedish governmental commissions. Critical Policy Studies, 10 (1), 21-38.
Hysing, E. & Isaksson, K. (2015). Building acceptance for congestion charges: the Swedish experiences compared. Journal of Transport Geography, 49, 52-60.
Hysing, E. , Frändberg, L. & Vilhelmson, B. (2015). Compromising sustainable mobility?: the case of the Gothenburg congestion tax. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (6), 1058-1075.
Hysing, E. (2014). A Green Star Fading?: A Critical Assessment of Swedish Environmental Policy Change. Environmental Policy and Governance, 24 (4), 262-274.
Hysing, E. (2014). How Public Officials Gain Policy Influence – Lessons from Local Government in Sweden. International Journal of Public Administration, 37 (2), 129-139.
Olsson, J. & Hysing, E. (2012). Theorizing inside activism: understanding policymaking and policy change from below. Planning Theory & Practice, 13 (2), 257-273.
Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Who greens the northern light?: green inside activists in local environmental governing in Sweden. Environment and Planning. C, Government and Policy, 29 (4), 693-708.
Hysing, E. (2009). From government to governance?: a comparison of environmental governing in Swedish forestry and transport. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 22 (4), 647-672.
Hysing, E. (2009). Greening transport: explaining urban transport policy change. Journal of Environmental Policy and Planning, 11 (3), 243-261.
Hysing, E. & Olsson, J. (2008). Contextualising the advocacy coalition framework: theorising change in Swedish forest policy. Environmental Politics, 17 (5), 730-748.
Hysing, E. & Olsson, J. (2005). Sustainability through good advice?: assessing the governance of Swedish forest biodiversity. Environmental Politics, 14 (4), 510-526.

Artiklar, recensioner

Böcker

Olsson, J. , Berg, M. , Hysing, E. , Kristianssen, A. & Petersén, A. (2019). Policy i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hysing, E. (2010). Governing towards sustainability: environmental governance and policy change in Swedish forestry and transport. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, J. & Hysing, E. (2019). Inside activism: political agency and institutional change. I: Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford: Oxford University Press.
Hysing, E. (2018). Government engagement with political consumerism. I: Boström, Magnus; Micheletti, Michele; Oosterveer, Peter, The Oxford Handbook of Political Consumerism. . Oxford University Press.
Hysing, E. (2015). Lost in transition?: the Green State in governance for sustainable development. I: Karin Backstrand and Annica Kronsell, Rethinking the Green State: environmental governance towards climate and sustainability transitions. . Routledge.
Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Kommunal politisk styrning i förändring: governance, policyförändring och hållbar utveckling. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 257-260). Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Hysing, E. (2009). Statslös samhällsstyrning?: governance i svensk skogspolitik. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 107-128). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Hysing, E. , Olsson, J. , Angelstam, P. & Törnblom, J. (2005). Mer död ved i skogen: är skogsbrukets attityder och beteende ett problem?. I: Johnny de Jong, Malin Almstedt Jansson, Död ved i levande skogar: hur mycket behövs och hur kan målet nås? (ss. 87-110). Stockholm: Naturvårdsverket.