This page in English

Erik Hysing

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302442

Rum: F2208

Erik Hysing

Om Erik Hysing

Erik Hysing är docent i statskunskap. Hans forskning kretsar kring policy och implementering, governance, offentlig förvaltning, miljöpolitik och hållbar utveckling. Erik forskar förnärvarande inom flera områden.

I ett projekt forskar han om policys och styrning kring hälso- och miljöfarliga kemikalier. Med fokus på PFAS i livsmedelsförpackningar studeras åtgärder från både offentliga och privata aktörer för att förhindra förorening samtidigt som man utvecklar användningen av återvunnet material (cirkulär ekonomi).

Ett annat projekt handlar om hållbar stadsplanering och transporter. Hållbar stadsplanering är beroende av medborgarnas stöd och deltagande, men bristande tillit kan underminera detta. Utifrån idéen om att ’tillit föder tillit’ studeras planerares tillit till medborgare, hur det påverkar nya former av deltagande, och hur tillitsbyggandet kan främjas inom planeringens praktik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier