Hållbarhetsexperten: "Det är specialisering som gäller"

Tommy Borglund och Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Tommy Borglund och Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Specialisering eller bredd – Jönköpings kommun anordnade ett seminarium om kommuner och företagsklimat.
– Det är specialisering som gäller – vi ser tydliga kluster kopplade till klimat till exempel, säger Tommy Borglund, forskare i företagsekonomi på Center of Sustainable Business vid Örebro universitet. Han var en av deltagarna i paneldiskussionen i Almedalen.

– Men frågan är inte är enkel, säger Tommy Borglund.

Pandemin har lett till förändringar och en större flexibilitet som gör det möjligt att i högre utsträckning bo på ett ställe och arbeta på ett annat.

– Orter som idag satsar på specialisering inom klimat eller elektrifiering kommer inte bara kunna rekrytera arbetstagare som flyttar till staden. Många kommer sannolikt jobba några dagar i veckan på plats och bo kvar med familjen i en annan stad.

Panelen diskuterade flera olika aspekter för kommuner att ta hänsyn till. Inte minst social hållbarhet.

– Jag är involverad i studier som undersöker Frölunda i Göteborg och Vivalla i Örebro. Vi vet att utanförskap och social oro påverkar näringsklimatet negativt. Regionen blir mindre attraktiv att bo och arbeta i – så i kommuner som har problem med till exempel gängkriminalitet spiller det över på näringslivet.

I Örebro snurrar mycket runt universitetet

I många frågor handlar det om att region, kommun och näringsliv behöver samarbeta.

– Universiteten och deras system för innovation har också en viktig roll att spela. Örebro är ett sådant exempel där mycket snurrar runt universitetet.

Han lyfter fram att region, kommun och näringsliv gör investeringar inom områden där universitetet satsar - till exempel AI, hållbar logistik och mat och hälsa.

Förutom Tommy Borglund satt Angelica Ekholm, vd för Dalarna Science Park, Emil Källström, vice vd Sekab och Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun i panelen. Moderator var Nathalie Besèr.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat