This page in English

Tommy Borglund

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: dG9tbXkuYm9yZ2x1bmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303760

Rum: N3018

Tommy Borglund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter