This page in English

De är vinnare av pedagogiska priset 2021

Magnus Hansson och John Barnes.

Antalet nomineringar var rekordmånga. Bland 372 nomineringar av 157 lärare har Örebro studentkår nu utsett Magnus Hansson och John Barnes till vinnare av pedagogiska priset 2021.

– Det här var en riktig chock, säger John Barnes.

Han var kallad till möte med prorektor Anna-Karin Andershed för att diskutera högskolepedagogik. Men i stället för att följa mötesagendan överraskades han som en av pristagarna till pedagogiska priset 2021 av Örebro studentkår tillsammans med Anna-Karin Andershed, kollegor och representanter från Högskolepedagogiskt centrum.

John Barnes flyttade till Göteborg från Australien för 15 år sedan. Efter ett par år i Göteborg hamnade han i Mariestad.

– Jag tittade på kartan för att se vilka lärosäten som fanns nära Mariestad, ett fanns i Karlstad och ett i Örebro. Jag mejlade Steven Linton på Psykologprogrammet i Örebro och frågade om han hade några kurser där jag kunde undervisa.

Emilia Malm, John Barnes och Kristin Törnqvist.

Örebro studentkårs ordförande Emilia Malm, John Barnes och Kristin Törnqvist, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår.

Han har arbetat som universitetslektor vid Örebro universitet sedan sommaren 2011 och är lärare på Psykologprogrammet där han bland annat undervisar i psykopatologi (vetenskapliga studier om psykologiska sjukdomar) och kognitiv beteendeterapi. Han handleder också forskarstuderande.

– Jag tycker verkligen om att undervisa. Det är en ära och det betyder mycket för mig att få den här utmärkelsen, säger John Barnes.

Andra gången för Magnus Hansson

För Magnus Hansson skedde överraskningsmomentet i Learning Lab, dit han var kallad för ett möte med prorektor Anna-Karin Andershed. Även han överraskades av Örebro studentkår, kollegor och representanter från Högskolepedagogiskt centrum. Han har tidigare tilldelats priset 2014 och har därmed utsetts till vinnare två gånger.

– Det här var högst oväntat, jag är otroligt hedrad, glad och väldigt rörd. 

Magnus Hansson är lektor på Handelshögskolan där han bland annat undervisar i organisationsteori, ledarskap och forskningsmetod i företagsekonomi. Under studietiden valde han att göra studieuppehåll för att arbeta i näringslivet och 2008 disputerade han i företagsekonomi vid Örebro universitet.

Prorektor Anna-Karin Andershed, Magnus Hansson, Kristin Törnqvist vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår och kårsektionen Sesams utbildningsbekvakare Jacob Ekbjörn.

Prorektor Anna-Karin Andershed och Magnus Hansson tillsammans med Kristin Törnqvist, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår och kårsektionen Sesams utbildningsbevakare Jacob Ekbjörn.

I undervisningen gillar han att se människor utvecklas, ta del av studenternas tankar och föra en dialog dem för att gemensamt utveckla kunskap.

– Bra undervisning bygger på dialog och samtal. Det ska inte vara ett maktavstånd mellan lärare och student, vi ska befinna oss på samma nivå, säger Magnus Hansson.  

Sedan höstterminen 2021 arbetar han delvis på Högskolepedagogiskt centrum som pedagogisk utvecklare med fokus på lärmiljöer, där Learning Lab ingår.  Learning Lab är ett samarbete mellan Örebro universitet och Akademiska Hus. Målet med Learning Lab är att testa och samla erfarenheter om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i framtidens lärmiljöer.

Text och foto: Anna Asplund

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier, vilket innebär att antalet nomineringar per lärare inte är av stor vikt. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?

John visar ett helhjärtat engagemang i varje students utveckling. Med hjälp av egna erfarenheter så förmedlar han vishet och kunskaper bortom kursens innehåll, vilket ger studenterna kontext och verklighetsanknytning till kursmaterialet. Genom att investera i relationen med varje student väcker John inspiration till medverkan, engagemang och deltagande för studenterna.

En av Johns främsta egenskaper är hur duktig han är på att få studenter att bli engagerade och John uppmuntrar alltid studenterna att försöka sig på uppgifter som upplevs som svåra men utvecklande, hans föreläsningar är alltid intressanta och givande. John använder undervisningsmetoder som gör materialet levande, detta leder till att även komplexa fenomen blir lättförståeliga och minnesvärda. John är alltid engagerad och uppmuntrar att studenter ska dela med sig av sina egna tankar och ett kritiskt förhållningssätt, han har även en fantastisk förmåga att få folk att vilja lyssna och intressera sig för det han berättar om.

Med öppenhet, ärlighet, generositet och inte minst humor delar John med sig av sin kunskap och erfarenhet. Han vågar ta upp perspektiv som kan anses kontroversiella vilket bidrar till kritiskt tänkande och nytt perspektiv hos andra. Han berör svåra ämnen ur ett perspektiv som präglas av jämställdhet och jämlikhet.

Johns studenter menar att det ett rent nöje att delta under hans undervisningsmoment och att det märks att John älskar sitt jobb. Därför är John Barnes vinnare av pedagogiska priset 2021.

Magnus motiverar, inspirerar och ökar delaktigheten under samtliga föreläsningar. Han tar fram det bästa ur alla studenter. Magnus har fått sina studenter att känna sig mer bekväma än någonsin i att prata inför en grupp. Han uppmuntrar studenter att ställa frågor och att våga berätta sina tankar för att kunna skapa diskussion. Han värnar verkligen om studenters välmående och utveckling.

Om studenterna skulle beskriva Magnus med tre ord skulle det vara engagerande, inspirerande och uppmuntrande. Ordet engagerande beskriver honom då han involverar studenter i undervisningen på ett sätt studenter aldrig upplevt någon annan lärare göra. Magnus har lyckats uppehålla ett stort engagemang och efter hans föreläsningar känner sig studenterna inspirerade. Magnus tar upp och diskuterar högst relevanta ämnen, såsom jämställdhet och mångfald, där studenterna får möjlighet att utbyta tankar och idéer med varandra.

Magnus sätt att föreläsa bidrar till en stor ökad förståelse för berört ämne, just på grund av föreläsningens upplägg och att studenterna får möjlighet att problematisera ämnet på verkliga situationer. Hans föreläsningar kombineras med allvarliga diskussioner, humor, testning av tankar och problematisering av ämnen på verkliga situationer. Magnus är en mycket engagerad lärare som inkluderar alla studenter. Han är kunnig, pedagogisk och skapar en bekväm och trygg arbetsmiljö.

Magnus Hansson tilldelas det pedagogiska priset 2021 på grund av hans genuina förmåga att inspirera och engagera många studenter på samma gång.

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic