De ska inspirera flickor att behålla intresset för teknik

Tilda Petersson och Amna Hecimovic sitter i en trappa.

Med Lego, papper och penna ska flickor i mellanstadiet lösa teknikproblem. Volvo och Örebro universitet satsar gemensamt på att få fler unga tjejer att behålla teknikintresset.
– Forskning visar att det är i mellanstadiet som tjejer tappar sitt intresse för teknik, berättar civilingenjörsstudenten Tilda Petersson.

Vera Sandberg tog examen som ingenjör 1917 och var därmed den första kvinnan i Sverige som tog examen som ingenjör. Vera-dagen genomförs på olika lärosäten i Sverige för att inspirera flickor att behålla intresset för teknik.

Tillsammans med Amna Hecimovic, som också pluggar till civilingenjör, industriell ekonomi, kommer hon under VERA-dagen den 29 november att tillsammans med Volvo och Örebro universitet ta emot ett fyrtiotal flickor från Hallsberg för att inspirera dem att behålla sitt teknikintresse.

De är båda engagerade i Nätverket FemTek vid Örebro universitet som verkar för en jämställd teknikbransch. Under VERA-dagen kommer deltagarna delas in i grupper där de ska lösa ett tekniskt problem tillsammans med en ingenjörsstudent och en ingenjör från Volvo. Problemen som grupperna kan arbeta med är: Hur kan trafiken bli säkrare med hjälp av teknik?, Hur kan teknik hjälpa oss slänga mindre mat?, Hur kan man göra det roligt att återvinna med hjälp av teknik?, Hur skapar vi världens bästa arbetsmiljö med hjälp av teknik?, Hur kan vi lättare hålla rent med hjälp av teknik? och Hur ska framtidens självkörande fordon kunna se mig? Problemlösningen ska ske genom Lego, papper och penna.

– Många ser teknik som datorer och spel. Vi vill visa att det inte är så, säger Amna Hecimovic.

Under dagen kommer de grupper som vill presentera förslagen för Volvo.

Text och foto: Anna Asplund