This page in English

Dimitri Beeckman om NEOLAiA-mötet: ”Vi enades om konkreta handlingar för hur samarbetet ska stärkas de kommande åren”

Representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen diskuterade framtida samarbeten inom både forskning och utbildning.

Representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen diskuterade framtida samarbeten inom både forskning och utbildning. Professor Dimitri Beeckman syns längst till höger i bild.

Nya och stärkta samarbeten inom medicin och hälsa mellan NEOALAiA:s universitet. Det var tanken bakom mötet som Örebro universitet stod värd för i september och som samlade runt femton deltagare från NEOLAiA:s sex universitet.

Hallå där Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap, och en av initiativtagarna till NEOLAiA-mötet inom medicin och hälsa.

Vad handlade mötet om?

– Vi samlade representanter från fakulteter för medicin och hälsa inom NEOLAiA-alliansen. Syftet var att påbörja diskussioner kring framtida samarbeten inom både forskning och utbildning.

Berätta om några höjdpunkter från mötet?

– Vi enades om konkreta handlingar för hur samarbetet ska stärkas de kommande åren. Bland annat ska vi arrangera tematiska möten, bland annat om: medicinsk utbildning och utvärdering, grundläggande naturvetenskaper, idrott och fysisk aktivitet, hälsovetenskaper, klinisk medicin och teknik inom medicin och hälsa. Vi ska också lansera NEOLAiA-webbinarier inom området och ett program för år 2022 och 2023 kommer snart att vara tillgängligt.

Vad hoppas du att mötet ska leda till?

– Vi hoppas att både det här mötet och uppföljningsmöten ska leda till förslag på gemensamma forskningsprojekt, utbildningsprogram, webbinarier och student- och personalutbyten. Det positiva utfallet av vårt inledande möte kommer sannolikt att utvecklas de kommande månaderna och åren i takt med att forskare och lärare blir mer bekanta med varandras arbete, kompetenser och erfarenheter.

Vad betyder mötet för NEOLAiA-alliansen?

– Detta var ett nätverksmöte för NEOLAiA-personalen verksamma inom området hälsa och medicin. Vi hoppas kunna inspirera andra fakulteter inom alliansen att anordna liknande träffar för att stärka och effektivisera olika samarbeten mellan partneruniversiteten.

Text: Jasenka Dobric

Örebro universitet är ett av nio unga europeiska lärosäten som tillsammans bildar alliansen NEOLAiA. Satsningen ska stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.
Tillsammans ansöker alliansen om att bli utnämnd till ett så kallat ”Europauniversitet” inom ramen för EU-programmet European Universities Initiative.

Läs mer om NEOLAiA

Mötet i Örebro arrangerades av professor Elisabeth Hultgren-Hörnquist och professor Dimitri Beeckman, internationaliseringsansvariga vid Institutionen för medicinska vetenskaper respektive Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet. Personal från Internationella kontoret och ledningsstaben var också delaktiga i utformandet av mötet.

Totalt deltog fjorton representanter från fakulteter för medicin och hälsa från sex NEOLAiA-universitet. I mötet deltog också flera kollegor från Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet för att stärka banden mellan NEOLAiA-lärosäten och hitta nya samarbeten inom forskning och utbildning.