NEOLAiA – en allians av nio unga europeiska universitet

Några studenter passerar en byggnad.

Europauniversitet 

European Universities Intiviative (EUI) beskrivs av EU som ett sätt att stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten i EU och uppmuntra till ett antal ”Europauniversitet” som består av konsortier bildade av i snitt sju europeiska universitet. Detta syftar till att bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft samt till att ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan. EUI kan därmed ses som en förlängning av Bologna-processen och Erasmusinitiativet. Örebro universitet ser det som centralt att delta i detta arbete och blev därför i slutet av 2020 medlem i konsortiet NEOLAiA.

EU-kommissionen har som långsiktigt mål att omforma den högre utbildningen i Europa till en ”utbildningsunion” med likartade regler och meriteringsgrunder för samtliga europeiska studenter samt med en likartad grundsyn på vad högre utbildning är och kan vara. Samtidigt ska regional särart och Europas kulturella och språkliga  mångfald respekteras.

En sådan standardisering måste drivas nedifrån och upp, och därför startade kommissionen och Erasmus+ under 2019 den långsiktiga processen med att starkt uppmuntra, bland annat genom finansiering, bildandet av ett stort antal integrerade universitetskonsortier i unionen.

Läs mer om European Universities Initiative på kommissionens hemsida.

NEOLAiA

Logo NEOLAiA

NEOLAiA (från grekiskans ord för ungdom) är en allians av nio unga europeiska universitet med robusta rankingar och stark regional förankring.

Partners

NEOLAiA består av nio lärosäten med bred geografisk spridning i Europa. Utöver Örebro universitet ingår:

 • Bielefeld University (Tyskland)
 • University of Jaén (Spanien)
 • University of Nicosia (Cypern)
 • University of Ostrava (Tjeckien)
 • University of Salerno (Italien)
 • University of Suceava (Rumänien)
 • University of Tours (Frankrike)
 • Šiauliai State University of Applied Sciences (Litauen)

Fokusområden och arbetspaket

NEOLAiA:s arbete bygger på tre fokusområden som genomsyrar arbetet inom utbildning, forskning och samverkan:

 • Digitalization and its impact on sustainable development at a regional scale
 • Diversity and inclusion and their impact on European regions
 • One health: Challenges and solutions at a regional scale

Arbetet är organiserat i tio arbetspaket som relaterar till områden som utbildning och lärande, forskning, mobilitet, mångfald och inkludering, entreprenörskap, digital transformation. Örebro universitet är särskild involverade i arbetspaketen som rör forskning samt mångfald och inkludering.

Läs mer om fokusområdena och arbetspaketen på NEOLAiA:s hemsida

Pågående projekt

Samarbetet inom NEOLAiA sker inom många områden – från samarbeten inom utbildning (mobilitet via Erasmusavtal samt gemensamma program, kurser, sommarskolor) och forskning (samarbeten mellan forskargrupper, enskilda forskare, gemensamma forskningsansökningar) till samverkan gällande stödprocesser (pedagogisk utveckling, internationell rekrytering av personal, inklusion, jämlikhet- och jämställdhetsarbete, marknadsföring).

Mer information om några av de större projekten finns på NEOLAiA:s hemsida.

NEOLAiA:s vision

"The NEOLAiA alliance is designed to achieve ambitious goals reaching to 2030 when we see ourselves as:

A strong, highly integrated European University representing a mainstay of European values and high-quality education for all the member university regions.

An open and inclusive educational and social environment, fostering equity at university and in European society at large, ensuring that the diverse communities within academia and in the regions feel connected and committed to work together to face the challenges of megatrends and improve well-being for all.

A model international educator motivating widening cohorts of students to engage in innovative research-informed and socially relevant study programmes crossing the borders of disciplines, research areas, countries and cultures, keeping pace with the digitalization of teaching and learning and at the same time cherishing personal contact and a tailor-made approach."

Läs mer om NEOLAiA här.