EU storsatsar på ny infrastruktur för hälso- och miljöforskning

Kläder, mat och möbler – vår vardag är full av kemikalier. Nu bygger forskare i 17 länder en infrastruktur för att göra det möjligt att undersöka hur allt vi utsätts för påverkar oss.
– Designfasen är klar och nu tar etableringsfasen vid, en förutsättning för att det ska bli verkstad, säger Åke Bergman, gästprofessor vid Örebro universitet.

Åke Bergman

Åke Bergman

Läs mer om EIRENE RI

Forskare i EU och USA ska bygga en infrastruktur som gör det möjligt att undersöka det som kallas exposom. Det är ett samlingsnamn för allt som finns utanför kroppen som har en inverkan på oss något sätt – under hela livet.

– Det är inte forskning utan strukturen vi bygger. Jag skulle vilja beskriva det som järnvägsrälsen som forskningsprojekten, tågen, kan åka på, säger Åke Bergman.

Projektet som kallas EIRENE RI ska samla verktyg men också expertis, som kan stå till förfogande för forskningsprojekt som till exempel det nya PARC som Örebro universitet är en del av eller projektet som tar fram metoder för att kunna analysera stora mängder blod på ett effektivt sätt.

Krävs hjärnor

– Det behövs inte bara rejäla instrument utan även hjärnor. Det har vi i Örebro fått ett övergripande ansvar för – att samla experter som kan ingå i infrastrukturen, förklarar Åke Bergman. Under de första tre åren får Örebro 3,7 miljoner kronor för detta, tillägger han.

Det krävs både nationellt och internationellt samarbete för att möta forskningsbehoven. Instrumenten är dyra och experter med avancerad kompetens är spridda över världen.

Johan Schnürer.

Johan Schnürer

Örebro universitet har alltså det övergripande ansvaret för personal och leder dessutom Sveriges arbete i projektet. I den svenska hubben är Stockholms, Uppsala, Umeå, Karlstads universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med.

Framträdande roll

– Det är mycket värdefullt att Örebro universitet har en så framträdande roll i uppbyggnaden av EIRENE RI. Satsningen stärker svensk forskning och vår egen position inom både den bredare miljökemi-forskningen och Mat och hälsa-området, säger rektor Johan Schnürer.  

– Den passar också väl in i vår satsning på en Plattform för en hållbar framtid, avslutar han.

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson, Kicki Nilsson ICON

EU finansierar en del i satsningen som involverar 17 länder och 50 lärosäten och organisationer. Koordinatorn, professor Jana Klánova, finns vid RECETOX, Masarykuniversitetet i Brno, Tjeckien. EIRENE RI är beroende av nationella infrastrukturresurser inom området för att nå sin fulla potential.

Det är ett långsiktigt bygge med en tidsplan som sträcker 35 år framåt. Exakt vilken forskning det kommer leda till går inte att säga ännu – först ska rälsen komma på plats, sen kan forskningsprojekt dra nytta av den.