Örebroforskare med i största EU-satsning mot farliga kemikalier - ”Bekräftelse på vår höga nivå”

 Thanh Wang, Tuulia Hyötyläinen, Anna Kärrman, Maria Larsson och Magnus Engwall i en korridor i Bilbergska

EU-teamet vid Örebro universitet: Thanh Wang, Tuulia Hyötyläinen, Anna Kärrman, Maria Larsson och Magnus Engwall.

Örebro universitet är en av de utvalda deltagarna i den största EU-satsning någonsin på riskbedömning av farliga kemikalier som samlar forskare från 28 länder.
– Vi har fått en bekräftelse på att vår forskning håller en hög internationell nivå, säger Magnus Engwall, professor i biologi och som leder forskningsmiljön MTM.

Det finns idag 350 000 industrikemikalier som påverkar människor, djur och växter - och där merparten inte är kartlagda.

– Idag handlar forskningen till stor del om ett 100-tal av dessa ämnen. Vi vet alltså alldeles för lite om alla kemikalier som finns runt oss och forskningen hinner inte med utvecklingen inom industrin. Vi har definitivt en kemikaliekris som hittills inte fått samma uppmärksamhet som klimatkrisen, säger Magnus Engwall.

Anslag på 400 miljoner euro

I förra veckan var Magnus Engwall i Paris för upptaktsmötet för projektet PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals). Örebro universitet är en av 200 deltagare från 28 länder som tillsammans fått ett forskningsanslag på 400 miljoner euro.

– Vi bidrar framför allt med den teknik för analyser som vi utvecklat, och som vi är ensamma om, säger Magnus Engwall.

Forskarna på MTM (Människa Teknik Miljö) har under en lång tid byggt upp sin specialitet. Ett exempel är projektet EnForce. I PARC deltar förutom Magnus Engwall också Tuulia Hyötyläinen, Anna Kärrman, Maria Larsson och Thanh Wang.

Örebro universitet leder den del av PARC-projektet som omfattar föroreningar i bland annat jord och damm. Det handlar dels om att kartlägga kemikalierna, dels om att mäta giftigheten, alltså förutsäga effekten på människor av kemikalierna.

– Vi har en unik kompetens på just analyser av jord och damm och vi ska bland annat leta efter kemikalier som finns där men som vi idag inte har kontroll på, säger Magnus Engwall.

Nya sätt bedöma risker

Örebro universitet har också uppdraget i PARC-projektet att studera hur människor påverkas av kemikalierna. Det är Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, som med så kallad metabolomik ska undersöka de biomarkörer som kan spåras tillbaka till kemikalier.

Målet för PARC är att förbättra kunskapen och ta fram nya verktyg för riskbedömning av kemikalier. Bredden av forskare och myndigheter från olika områden av samhället och länder lägger grunden för ett samlat agerande mot farliga kemikalier.

Det förväntade resultatet är att forskningen ska leda till nya sätt att bedöma risker med kemikalierna som i sin tur ska ligga till grund för den noll-vision som finns i ”EU:s gröna giv” med det yttersta målet att främja färre gifter i miljön och en förbättrad folkhälsa.

Projektet pågår i sju år. EU och medlemsstaterna står för hälften var av budgeten på 400 miljoner euro.

Text och foto: Maria Elisson