Fira Pride med Örebro universitet

Prideflaggor

Örebro universitet uppmärksammar HBTQI-rättigheter under Nerike Pride. Foto: Jesper Mattsson.

På lördag deltar Örebro universitet tillsammans med Örebro studentkår i pride-paraden i Örebro som arrangeras inom ramarna för Nerike Pride.

– För Örebro universitet är det en självklarhet att delta i firandet och att uppmärksamma alla människors lika värde, rätt att få vara sig själv och älska den man vill, säger Elin Weiss, verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet vid Örebro universitet. 

Örebro universitet arbetar för att studenter och anställda ska ha en studie- och arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, öppenhet, tillit och respekt. Ingen individ eller grupp ska exkluderas och det finns en har nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Studenter och anställda går i paraden

Under torsdagen hissades prideflaggan vid universitetens campus. På lördag finns möjlighet för anställda och studenter att gå tillsammans med Örebro universitet och Örebro studentkår i prideparaden. Samling klockan 16.30 på Virginska gymnasiets skolgård (Fabriksgatan 43-45). Paraden avgår klockan 17.

Här kan du läsa om Örebro universitets arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.