Forskningsenkät i fyra länder om vad medborgare tycker om journaler på nätet

Jonas Moll utomhus med en skog i bakgrunden

– Vi kommer att kunna se om det finns skillnader mellan regioner, för att senare följa upp med jämförelser mellan de deltagande länderna, säger Jonas Moll.

I ett samarbete med Norge, Finland och Estland ska svenska forskare undersöka medborgarnas attityder och erfarenheter av digitala journaler.
– Ett syfte är att samla in underlag för utveckling av nya former av e-hälsa, säger Jonas Moll, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Med start 24 januari och två veckor framåt - med möjlighet till förlängning - kommer en enkät att finnas i inloggat läge på 1177.se, med frågor till användarna om hur de ser på att ha tillgång till sina journaler. Projektet leds av Maria Hägglund, Uppsala universitet, och för Sveriges del deltar forskare från Uppsala universitet, Karlstad universitet, Örebro universitet och Högskolan i Skövde.

Ett resultat utifrån de nationella enkäterna i projektet NORDeHEALTH ska enligt planen presenteras i höst.

– Vi kommer att kunna se om det finns skillnader mellan regioner, för att senare följa upp med jämförelser mellan de deltagande länderna. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunna förbättra servicen, säger Jonas Moll.

Modell för utvärdering

Projektet ska också resultera i en modell för utvärdering av e-hälsotjänster som ska kunna användas både av forskare och praktiker, även utanför de länder som ingår i forskningsstudien. Estland är en föregångare inom digitala hälsotjänster enligt Jonas Moll, och ligger idag längre fram än de nordiska grannarna.

För snart tio år sedan, hösten 2012, lanserades möjligheten för enskilda att ta del av de egna sjukjournalerna via 1177. Denna nya form av e-hälsotjänst möttes då av motstånd från läkare.

– Idag finns det en acceptans, även om läkare generellt inte hänvisar patienter till att läsa sina journaler på 1177, men heller inte avråder, säger Jonas Moll.

En tidigare enkätundersökning, 2016, visade att en överväldigande majoritet av de som läste sin journal var mycket positiva och såg det som en viktig tjänst. Då var inte alla regioner, dåvarande landstingen, ännu anslutna till 1177.se.

Jonas Moll ser framför sig att digitala hälsotjänster, som redan i dag är etablerade och bland annat innefattar videomöten med läkare på vårdcentraler, kommer att växa i omfattning.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat