This page in English

Izabela Dahl är gästprofessor i Bielefeld: "En merit som både forskare och lärare"

Izabela Dahl.

– Det har hela tiden handlat om att hitta synergieffekter, säger Izabela Dahl om samarbetet.

När Izabela Dahl fick frågan om att vara gästprofessor på Bielefeld University i Tyskland såg hon både en chans till personlig utveckling – och möjlighet att utveckla ämnet historia vid Örebro universitet.
– Hittills har det varit en fantastisk erfarenhet, säger hon.

I snart ett år har Izabela Dahl varit gästprofessor vid Bielefeld University inom ramen för den europeiska universitetsalliansen NEOLAiA. NEOLAiA är ett samarbete mellan nio unga lärosäten som tillsammans ansöker om att bilda ett Europauniversitet.

– I Europa är Bielefeld kända för sin historieforskning inom både teori och metod. Det var inte svårt att tacka ja till ett sådant erbjudande, säger Izabela Dahl, universitetslektor i historia.

Förra året skedde mycket av samarbetet på distans på grund av pandemin, men i våras spenderade Izabela Dahl sex veckor på plats i Bielefeld. Då föreläste hon om minneskultur och undervisade i en teorikurs på forskarnivå tillsammans med en kollega. Den kursen var också tillgänglig för doktorander i historia vid Örebro universitet.

– Det har varit väldigt givande för mig som forskare att vara på plats i Bielefeld. Jag har fått en starkare förankring i min egen forskning som handlar om minneskultur och kunnat bredda mitt internationella nätverk, säger hon.

Campus Bielefeld University.

Bielefeld University grundades 1969. Universitetet har 14 fakulteter och omkring 25 000 studenter.

Utbyte inom doktorandutbildningen

Innehållet i samarbetet mellan lärosätena har Izabela Dahl tagit fram i dialog med sina kollegor i Tyskland. Hon är bihandledare till en doktorand vid Bielefeld University och under hösten var också en forskare på plats i Örebro som gästlärare.

– Det har hela tiden handlat om att hitta synergieffekter. Samarbetet har bland annat lett till att doktorander i Örebro har kunnat få input utifrån på ett strukturerat sätt.

Just nu finns det planer på att starta gemensamma kurser i historia på avancerad nivå. I de diskussionerna är även en annan NEOLAiA partner med – Ostrava University i Tjeckien. 

– Vid Örebro universitet har vi i dagsläget grund- och forskarutbildning inom historia, men vi saknar kurser på avancerad nivå. Min förhoppning är att vi tillsammans inom NEOLAiA kan ta fram gemensamma kurser på avancerad nivå och erbjuda undervisning i blandade lärmiljöer, säger Izabela Dahl.

Under sin vistelse i Bielefeld träffade Izabela Dahl kollegor från samtliga NEOLAiA-lärosäten för att diskutera framtida samarbeten inom ämnet historia.

Under sin vistelse i Bielefeld träffade Izabela Dahl kollegor från flera NEOLAiA-lärosäten för att diskutera framtida samarbeten inom ämnet historia.

Allt började med ett mejl

Samarbetet mellan Örebro och Bielefeld startade med ett mejl. Inbjudan att vara gästprofessor fick Izabela Dahl från en historieforskare som hon tidigare endast hade träffat i konferenssammanhang.

– De var intresserade av min forskning och ville starta forskningssamarbeten. Det behöver inte vara svårare än så. Och det kan leda till spännande meriter som både forskare och lärare, säger hon och tillägger:

– Vi har även fått jättebra stöd från båda universiteten med den administrativa biten kring vårt samarbete, så det är bara att våga kliva ur sin trygghetszon.

Rudolf Oetker Halle.

I Bielefeld har företagskoncernen Oetker-Gruppe, kända för livsmedelstillverkningen Dr. Oetker, sitt säte. Rudolf-Oetker-Halle är stadens konserthus, döpt efter företagsledaren Rudolf August Oetker.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Izabela Dahl och Jasenka Dobric 

Universitetsalliansen NEOLAiA förenar nio europeiska lärosäten och städer: Bielefeld i Tyskland, Jaén i Spanien, Nicosia på Cypern, Ostrava i Tjeckien, Salerno i Italien, Suceava i Rumänien, Tours i Frankrike, Šiauliai i Litauen och Örebro.

Satsningen ska stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

Läs mer om universitetsalliansen NEOLAiA.