This page in English

Mot framtidens Europauniversitet – nu möts NEOLAiA:s nio lärosäten i Örebro

Sofia Sjödin, Martyna Sobczak, och Peter Kjellström tillsammans med Kamila Danihelkova står runt ett högt bord och tittar på en dator.

Sofia Sjödin, Martyna Sobczak, och Peter Kjellström från Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete diskuterar studentutbyte med Kamila Danihelkova från University of Ostrava i Tjeckien.

Europauniversitet är det framtida sättet att bedriva högre utbildning i Europa. Nu träffas drygt 30 deltagare från NEOLAiA:s nio lärosäten i Örebro för att ytterligare fördjupa samarbetet. Lärosätena bildar tillsammans universitetsalliansen NEOLAiA som nyligen har ansökt om att bli utnämnd till ett så kallat Europauniversitet.

Örebro universitet är sedan 2020 en del av universitetsalliansen NEOLAiA. Samarbetet omfattar utbildning, forskning och samverkan och bygger på tre fokusområden med regional relevans. Det handlar om global hälsa, digitalisering och dess påverkan på hållbar utveckling samt mångfald och inkludering.
I dagarna samlas representanter från samtliga partneruniversitet i Örebro för att diskutera nätverkets utveckling, samarbeten, nya idéer samt fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal.

– Vi har lyckats väl med att forma den strategiska inriktningen för hela alliansen. En viktig faktor är ett starkt engagemang från samtliga rektorer som gör att alliansen kan fortsätta utvecklas, säger Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid University of Jaén i Spanien och koordinator för NEOLAiA. 

Sebastián Bruque.

Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid University of Jaén i Spanien och koordinator för NEOLAiA.


Fokus på forskning

NEOLAiA:s arbete är indelat i femton olika arbetspaket, bland annat entreprenörskap, digital transformation, utbildning och lärande samt mobilitet. Örebro universitet är särskild involverat i arbetet med forskning samt mångfald och inkludering.

– De kommande månaderna har vi valt att fokusera på forskning eftersom vi redan har resurser som krävs för att trappa upp det arbetet. I dagsläget har vi samarbeten inom bland annat digitalisering och nätverk inom global hälsa, språk och litteratur samt samhällsvetenskap. Nästa utmaning blir att ansöka om gemensamma forskningsmedel inom dessa områden, säger Sebastián Bruque.

Totalt deltar 35 personer från NEOLAiA:s nio lärosäten i mötet. Bland dem finns en studentrepresentant och sju rektorer. Förutom arbetet med pågående projekt diskuterar mötesdeltagarna också utveckling av gemensamma utbildningssamarbeten så som program, kurser, mobilitet och sommarskolor. På agendan finns möten med representanter från Örebro universitets institutioner och några av universitetets regionala partners som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statistikmyndigheten SCB och Region Örebro län. Gästerna har även hunnit med ett besök till Karlskoga och Alfred Nobels Björkborn.

– Vi har haft väldigt bra diskussioner och jag tar med mig många nya idéer. Jag är särskilt imponerad av Örebro universitets välutvecklade samverkan med det omgivande samhället. Det är något som jag tror hela alliansen kan dra lärdomar av på olika sätt, säger Sebastián Bruque. 

Gruppbild på Anamaria Bucaciuc Carmen Chasovschi från University of Suceava i Rumänien tillsammans med Annika Andersson och Henrik Strandahl från Handelshögskolan vid Örebro universitet och Melpo Iacovidou från University of Nicosia på Cypern.

Anamaria Bucaciuc och Carmen Chasovschi från University of Suceava i Rumänien tillsammans med Annika Andersson och Henrik Strandahl från Handelshögskolan vid Örebro universitet och Melpo Iacovidou från University of Nicosia på Cypern. ”Vi pratar om olika forskningsprojekt för att se om vi kan hitta gemensamma beröringspunkter”, säger Anamaria Bucaciuc.


NEOLAiA har ansökt om att bilda ett Europauniversitet

I våras skickade universitetsalliansen in en ansökan om att bilda ett Europauniversitet. Beskedet om NEOLAiA får finansiering inom ramen för EU-programmet European Universities Initiative (EUI) väntas i slutet av juli.

– Om vi beviljas medel från EU blir det ett viktigt stöd för alliansen men konkurrensen är väldigt tuff. Lyckas vi inte få finansiering den här omgången kommer vi att vara med i nästa ansökningsomgång i början av nästa år. Under tiden fortsätter vi att arbeta för fullt med pågående projekt inom alliansen, säger Sebastián Bruque.

Varför vill Örebro universitet bli en del av ett Europauniversitet?

– Europauniversitet är det framtida sättet att bedriva högre utbildning i Europa. Ett sådant samarbete innebär fler möjligheter att påverka och utveckla utbildning och forskning, fördjupad samverkan, ökade och förenklade student- och personalutbyten och fler gemensamma ansökningar om forskningsmedel. Som en del av alliansen arbetar vi strategiskt med åtta lärosäten från olika länder vilket också höjer Örebro universitets kvalitet, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering och infrastruktur vid Örebro universitet.

Text och foto: Jasenka Dobric

Universitetsalliansen NEOLAiA förenar nio europeiska lärosäten och städer: Bielefeld i Tyskland, Jaén i Spanien, Nicosia på Cypern, Ostrava i Tjeckien, Salerno i Italien, Suceava i Rumänien, Tours i Frankrike, Šiauliai i Litauen och Örebro.

Läs mer om universitetsalliansen NEOLAiA.