Kokain, ecstasy och rester av adhd-medicin fångades upp i Toves examensarbete i kemi

Tove Slettvoll i ett labb med utrustning.

Tove Slettvoll har identifierat både legal och illegal narkotika i sina analyser av avloppsvatten. I avloppet från Örebro universitet fanns bland annat rester av vad som förmodligen är mediciner mot adhd, men också rester av kokain.

Droger lämnar spår efter sig och Tove Slettvoll har i sitt examensarbete bland annat identifierat rester av kokain i avloppsvattnet från Örebro universitet och Örebro kommun.

– Jag har utvecklat en metod under ett halvår. För den som skulle vilja göra om undersökningen skulle det ta en vecka, säger Tove Slettvoll, som läst analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik.

För Tove Slettvoll är examensarbetet ett steg mot att förverkliga sina yrkesplaner.

– Flödet av nya droger är massivt och mitt absoluta drömjobb vore att jobba med att identifiera dessa nya drog-molekylerna för att de ska kunna listas som olagliga, säger hon.

Nya varianter av kända droger

Det kommer ständigt nya varianter av kända droger, som måste identifieras för att kunna klassas som olagliga. EU-organet EMCDDA sammanställer årligen kunskap och statistik om narkotikasituationen inom EU. I sin rapport för 2022 som just publicerats, konstaterar EMCDDA att narkotikamarknaden är mycket ”innovativ”.

Tove Slettvoll valde fyra avloppskällor för sin undersökning: Örebro kommun, Umeå kommun, Universitetssjukhuset USÖ och Örebro universitet. Insamlingen av vattenprover gjordes vid årsskiftet 2021/2022.

Förekomsten av narkotika varierar

Resultatet av analyserna visar att förekomsten av narkotika varierar mellan de fyra. Tove Slettvoll har sammanställt listor med de vanligaste för var och en källorna, jämfört med de andra tre.

För Örebro kommun var kokain, ecstasy (MDMA) och metaamfetamin de vanligaste. Alla preparaten är illegala.

Listan för Örebro universitet skiljde sig från kommunen som helhet. Här kom de mest förekommande resterna från amfetamin, bensodiazepiner och metylfenidat.

– Förmodligen kommer de från mediciner, till exempel mot adhd, säger Tove Slettvoll som också fann rester av ketamin som kan användas mot svår depression, Tramadol, som är lagligt men ofta missbrukas, och kokain.

I avloppet från USÖ fanns mest rester av narkotikaklassade preparat som används i vården. Men även spår av kokain.

För Umeås del var resterna svårare att dela upp i lagliga och olagliga. De mest förekommande var amfetamin och bensodiazepiner, som kan användas inom vården eller missbrukas. I Umeåavloppet fanns också den högsta andelen spår av cannabis.

Mätningen av så kallade metaboliter, rester av de ursprungliga substanserna, ger en ögonblicksbild. Tove Slettvoll har inte räknat om sitt resultat till mängden narkotiska preparat som ursprungligen används.

Mätningar som varningssystem

Samira Salihovic har varit Tove Slettvolls handledare:

– Toves arbete är ett exempel på hur man kan använda mätningar av rester i avloppsvatten som ett varningssystem, på samma sätt som kemister undersökte rester av virus under covid-pandemin, säger hon.

För Tove Slettvolls del väntar närmast en masterutbildning. Siktet är sedan inställt på framtida jobb på Nationellt forensiskt center, NFC, och fortsatt arbete med att identifiera illegal narkotika.

Text och foto: Maria Elisson