Lägger pussel för att förstå inflammation

Kaya Tuerxun.

Kaya Tuerxun

Först överreagerar immunförsvaret när människor får sepsis – sen slutar det nästan att arbeta. Örebroforskare har återskapat processen i labbet för att hitta svar som kan hjälpa läkare rädda liv.

Läs den vetenskapliga artikeln i Journal of Leukocyte Biology

– För att kunna anpassa behandlingen måste läkare veta när det vänder och vad som händer i kroppen. Vi letar efter markörer som sjukvården kan använda sig av, säger Kaya Tuerxun, doktorand i biomedicin vid Örebro universitet.

Infektioner är vanliga och oftast läker de av sig själva men ibland kan något som börjar som en lindrig infektion snabbt utvecklas till sepsis, som tidigare kallades för blodförgiftning. När patienter får sepsis påverkas hela kroppen.

Reagerar överdrivet

Daniel Eklund.

Daniel Eklund

– Infektionen, som vanligtvis bekämpas lokalt, blir en fråga för hela systemet och immunförsvaret reagerar till att börja med överdrivet, säger Kaya Tuerxun.

– Forskare har tidigare främst undersökt vad som händer i den första fasen och i flera kliniska försök har de försökt hämma signalerna men det har inte fungerat så väl som man hoppats, säger Daniel Eklund, forskare i biomedicin.

Forskarnas intresse har därför alltmer skiftat till den andra fasen, alltså när immunförsvaret är hämmat. Det är i den fasen som man nu tror att majoriteten av patienterna avlider.

Boosta i andra fasen

– För många patienter finns en begränsad effekt av att dämpa signalerna i första fasen. Vi behöver hjälpa patienterna att återfå ett normalt immunförsvar och då behöver vi boosta det i den andra fasen, säger Daniel Eklund.

Därför vill Örebroforskarna kartlägga vad som händer i de så kallade myeloida suppressorcellerna i den andra fasen av sepsis – vad dessa celler producerar, hur de reagerar och varför de blir fler.

– Suppressorcellerna är en av de viktigaste pusselbitarna för att förstå vad som händer. I motsats till de vanliga immuncellerna som bekämpar infektioner och hot hämmar dessa celler kroppens försvar, säger Kaya Tuerxun.

Studera mekanismerna bakom

I sepsis omprogrammeras de normala immuncellerna om och blir suppressorceller. Forskarna har återskapat processen i labbet för att kunna studera vilka mekanismer som driver på omprogrammeringen. De vill också ta reda på hur de kan få cellerna att åter bli vanliga immunceller – för att sepsispatienters immunförsvar ska fungera normalt igen.

– Vi hoppas kunna använda vissa molekyler för att bedöma i vilken fas patienterna befinner sig. I den här studien har vi tittat lite extra på en så kallad regulator som påverkar vilka molekyler som produceras, berättar Daniel Eklund.

Just den här regulatorn styr utsöndring av molekyler som i sin tur ser till att det blir fler suppressorceller och färre vanliga immunceller. När forskarna blockerade regulatorn i återställdes förmågan att kalla in vanliga immuncellerna igen.

– Det ser ut som om vi har hittat en av de faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. Men det är långt kvar innan det kan påverka behandlingar. Framför allt behöver vårt resultat testas kliniskt på patienter, säger Kaya Tuerxun.

Text: Linda Harradine
Foto: Linda Harradine och privat

Det här är den första vetenskapliga artikeln som publicerats av forskare i X-HiDE – en strategisk satsning som finansieras av KK-stiftelsen och Örebro universitet.

Forskarnas mål är att förstå inflammationens olika mekanismer. Den kan ta olika skepnader – stark och snabb, långvarig eller alldeles för svag. Dessa skepnader är välkända inslag i folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskarna kallar de olika varianterna av inflammation för fenotyper. Den här studien är första steget i att jämföra och förstå skillnader och likheter. Den kunskapen kan sedan överföras inte bara till sepsis utan till många sjukdomar.