This page in English

X-HiDE

Forskningsprofilen X-HiDE sätter inflammationen i centrum och studerar dess minsta beståndsdelar med målet att hitta nya behandlingar för våra folksjukdomar.

En forskare med mikroskop.