Läkarstudent får etikpris: "Det är vår plikt att värna den utsatta människans integritet"

Anna Klanger.

Anna Klanger studerar på Läkarprogrammet vid Örebro universitet och prisas nu av Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening för att hon driver frågor om etik.

Studenten Anna Klanger, som läser termin nio vid Läkarprogrammet på Örebro universitet, får Etikpriset Columna 2022 av Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening.
– Det känns mycket ärofyllt att få ta emot ett pris som står för något så viktigt, säger hon.

Anna Klanger får priset för att hon "under klinisk praktik föredömligt värnat om den enskilde patientens autonomi", skriver Svenska läkaresällskapet i sin motivering.

– Det händer tyvärr inte alltför sällan att man under sin praktik stöter på olika situationer där någonting man ser eller är med om skaver eller där man reagerar på att något inte verkar ha gått rätt till, säger Anna Klanger.

Nyfikna frågor ökar chansen

Ett exempel kan vara att beslut fattas över huvudet på en patient – eller att någon i personalen talar illa om en patient eller en anhörig bakom deras rygg. Då är det viktigt att våga säga ifrån, även om man står lägst ner i hierarkin, enligt Anna Klanger.

– Jag har märkt att med ett genomtänkt och kanske framför allt nyfiket ifrågasättande ökar chansen att även den mest envisa och arroganta av läkare tänker ett varv till, säger hon och tillägger att det förstås finns många handledare och läkare som är både ödmjuka och respektfulla.

Vad betyder det för dig att uppmärksammas så här?

– Det känns som en uppmuntran till mig och andra studenter att fortsätta stå upp för det som är rätt, så gott vi kan, dels utifrån vår moraliska kompass, dels utifrån den medicinska kompetens vi har hittills.

"Vår plikt som medmänniskor – och framtida läkare"

Att Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening uppmärksammar och lyfter etikfrågor bland studenter och underläkare är viktigt, menar Anna Klanger.

– Det är vår plikt, dels som medmänniskor men framför allt som framtida läkare, att värna utsatta personers integritet och människovärde – och en människas rätt att få behålla sin värdighet även när hon blir sjuk och beroende av andra, säger Anna Klanger.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Svenska läkaresällskapet, Kandidat- och underläkarföreningen

Etikpriset Columna 2022

Etikpriset Columna 2022 delas ut av Svenska läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening. Här kan du läsa mer om priset.