Lärare från Kenya väckte intresse hos Örebrostudenter – tropiska sjukdomar ny verklighet

1/5

Fyra forskare och lärare från Pwani University i Kenya har under tre veckor föreläst för och på annat sätt undervisat studenter på läkarprogrammet och den internationella mastern i experimentell medicin vid Örebro universitet.
– Klimatförändringen medför att tropiska sjukdomar drar sig norrut. Dessutom rör sig människor mellan kontinenterna. Läkare i både Kenya och Sverige måste ha kunskap om dessa infektioner, säger Faiz M. Shee.

Han är forskare, inriktad på malaria, och lärare i biologi vid Pwani University som ligger sex mil norr om Mombasa på Kenyas östkust. Tillsammans med sina kolleger Cheryl Andisi Kivisi, Simon Muriu och Sammy Wambua tillbringade han tre veckor vid Örebro universitet som gästlärare för lärare och studenter på läkarprogrammet och masterprogrammet. Örebrobesöket är en del av ett utbytesprogram inom ett Linnaeus-Palme Partnerskap.

Värd för vistelsen i Örebro är Elisabeth Hultgren-Hörnquist, professor i immunologi:

– Trots att föreläsningar i Örebro inte varit obligatoriska har intresset varit stort, både från läkarstudenter och masterstudenter. Studenterna i Örebro är väl medvetna om att de kommer att möta patienter som rest eller flyttat till Sverige, säger hon.

Hildah Wacuka Njoroge i en föreläsningssal på Campus USÖ.

Hildah Wacuka Njoroge är student vid Pwani University och en del av utbytet mellan de två universiteten.

Elisabeth Hultgren-Hörnquist har själv varit gästlärare på Pwani University och handleder flera masterstudenter där. I höst finns två läkarstudenter från Örebro där i 10 veckor och i Örebro finns studenten Hildah Wacuka Njoroge. Tidigare under året var masterstudenten John Katana Joseph här i Örebro.

Cheryl Andisi Kivisi forskar om malaria - och undervisar. För henne är det särskilt en erfarenhet från Örebro som hon tar med sig hem:

– För mig var problembaserat lärande något nytt och något jag vill använda eftersom den formen av undervisning gör studenterna mer aktiva, säger hon.

Sammy Wambua har tidigare erfarenhet från svenska universitet eftersom han tillbringade fyra månader som doktorand vid SLU i Uppsala:

– Jag har tagit intryck av att studenterna här är väldigt målinriktade och väl förberedda inför lektionerna, säger han.

Tar med reflektion hem

Simon Muriu tar med sig ”Örebromodellen” att låta studenterna varje termin reflektera över vad de lärt sig och hur.

– Vi har försökt men inte haft det så strukturerat. Detta blev en aha-upplevelse för mig och jag siktar på att vi ska kunna anpassa sättet att reflektera efter våra förhållande.

Utbytet med Pwani University är ömsesidigt konstaterar Elisabeth Hultgren-Hörnquist.

– Vi har många tekniska fördelar. Jag lärde mig under mitt besök att det går att hålla kvalitet med mycket mindre resurser, till exempel ett blädderblock.

Elisabeth Hultgren-Hörnquist är ansvarig för internationaliseringen vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Förutom utbytesprogrammet med det kenyanska universitetet är hon också koordinator för samarbetet med University of Glasgow Medical School.

Text och bild: Maria Elisson

Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet ger möjlighet att höja kvaliteten på utbildningen och möta ömsesidiga utvecklingsbehov.

Samarbetet kan innefatta utbyten för lärare och studenter, språkutbildning, workshoppar, tematiska seminarier, digitala initiativ och andra aktiviteter. 

Sida finansierar projekten.